Rubieże kultury popularnej

Spotkanie z dr Anną Nacher połączone z promocją książki Rubieże kultury popularnej: popkultura w świecie przepływów poprowadzi Michał Gulik.

Co stało się z kontrkulturą? Czy można wyśledzić ją w obecnych czasach i gdzie jej szukać? Na czym polega dzisiaj bycie „off”? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie dyskusji, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Książka poświęcona jest m.in.: pograniczom muzyki popularnej i polityki; śladom kolonializmu w muzyce świata; ekologii jako stylowi życia; projektowaniu zaangażowanemu i modzie zrównoważonej; cyberaktywizmowi i mediom taktycznym; kulturze „slow”; enteogenom, psychodelikom i neoszamanizmowi; partyzantce ogrodniczej, ogrodom mobilnym i nowej miejskiej ekologii; hipsterom.

Wokół powyższych tematów będzie krążyć nasza rozmowa. Podejmiemy również próbę odpowiedzi na pytanie: czy można dzisiaj mówić o kontrkulturze?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Nacher w książce Rubieże kultury popularnej: popkultura w świecie przepływów (Wydawca: Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012) uchwyciła nie tylko rozmaitość i różnorodność współczesnych praktyk kulturowych, które zwykliśmy określać jako zjawiska czy teksty kultury popularnej, ale zaproponowała odbiorcy niezwykle interesującą wędrówkę szlakiem wydarzeń i procesów mało rozpoznanych w  podejmującej problemy popkultury literaturze. W toku barwnej i błyskotliwie tworzonej opowieści autorka analizuje działalność undergroundowych wytwórni muzycznych, pojawienie się kultury używania substancji psychoaktywnych, slow food, miejskie praktyki oporu w postaci guerilla gardening, hipsterstwo, etnodesign czy fenomen tzw. world music. Swoje rozważania prowadzi w oparciu o krytyczny aparat pojęciowy współczesnego kulturoznawstwa (często przywołując pojęcie ekonomii dyskursywnej), ale i z rzadko spotykanym zaangażowaniem, które jest niewątpliwie jednym z największych walorów tej książki. Rubieże kultury popularnej są bowiem efektem nie tylko wnikliwej pasji badawczej autorki, ale również swoistym zapisem doświadczeń biograficznych Anny Nacher, jej głębokiego zainteresowania muzyką, ekologią, sztuką, mediami czy praktykami kontrkultury. Tak powstała fascynująca książka, która próbuje uchwycić dynamikę współczesnej kultury popularnej, wskazując na intrygujące paralele, powiązania i konteksty zjawisk, które podważają podziały i demontują stabilne granice między formalnymi i nieformalnymi obiegami kultury, jak też między różnie wartościowanymi zjawiskami popkultury.

Anna Nacher. Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem [sound studies], studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, locative media), praktyki dyskursywne internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji), praktyka nagrań terenowych w realizacjach sztuki dźwięku, związki miasta z mediami. W latach 2007-2009 uczestniczyła w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym „Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w” (kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, Instytut Kulturoznawstwa UAM). Koordynuje nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach z Zakresu Gender przy ISzA UJ, współpracuje także z Podyplomowymi Studiami Gender prowadzonymi przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Autorka książki Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”. Zajmuje się tłumaczeniem tekstów anglojęzycznych z zakresu teorii mediów, teorii gender i kulturoznawstwa (m.in. tłumaczka książki Carolyn Korsmeyer, Gender w estetyce). Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym >

Michał Gulik. Medioznawca, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące kultury audiowizualnej i nowych mediów. Organizator konferencji naukowej „Technologie przyjemności – kultura substancji psychoaktywnych”. Publikował m.in. w „Mocak Forum” i „Ekranach”. Współredaktor książki „Remiks. Teorie i praktyki” (2011).
Informacje główne
21.11.2012 (środa), godz. 18:30

22 November
Thursday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia