Spotkanie z Katarzyną Oczkowską vol. 1

Warsztaty z krytyki artystycznej i kreatywnego pisania

Podoba Ci się dzieło, ale nie wiesz, jak je opisać? Obraz lub rzeźba nie przemawiają do Ciebie i chciał_byś konstruktywnie to wyrazić? Przyjdź na cykl spotkań, na którym zbudujemy podstawowy warsztat krytyka – dowiemy się, jak mówić o sztuce i wystawach.

Zajęcia poprowadzi krytyczka, kuratorka, doktora nauk humanistycznych Katarzyna Oczkowska.

wtorek, 28.05, godz. 15:00–19:00

Jak czytać wystawę?
Na pierwszym spotkaniu poznamy konteksty wystawy „Daj mi wszystko” i omówimy techniki percepcji wystawy, budowania perspektywy odbioru oraz gromadzenia informacji.

Po co jest kurator/kuratorka?
Poznamy zarys kompetencji osoby kuratorskiej oraz innych osób pracujących nad powstaniem, promocją i działaniami edukacyjnymi związanymi z wystawą.

Co robi krytyk/krytyczka?
Dowiemy się, jaką rolę pełni krytyk/krytyczka sztuki oraz osoba pisząca/mówiąca o sztuce współczesnej w szerszym kontekście.

Będziemy mieć również okazję do pracy nad kontekstami w praktyce – po wystawie „Daj mi wszystko” oprowadzi Was historyk sztuki.

Drugie spotkanie z cyklu

Katarzyna Oczkowska − krytyczka, kuratorka, doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Adiunktka w Instytucie Sztuki i Designu na Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka podcastu „Wygląda na niezłą sztukę”.

  • Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy, pod adresem mailowym: edukacja@bunkier.art.pl.
  • Można wziąć udział w dwóch spotkaniach lub w wybranych, bez konieczności uczestniczenia w całym cyklu.

fot. z archiwum prywatnego kuratorki

28 May
Tuesday
15:00 – 19:00
SPOTKANIE
Dla kogo:
DOROŚLI

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia