sztuka 24h/24h

„Sztuka24h/24h” to cykl warsztatów wyjazdowych, które prowadzimy w partnerskich instytucjach oświatowych i kulturalnych, dostosowując program, harmonogram, a także zakres tematyczny do potrzeb uczestników. W trakcie pierwszej odsłony cyklu odwiedzimy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, gdzie przeprowadzimy serię warsztatów opartych na materiałach edukacyjnych, które gromadzimy na portalu sztuka24h.edu.pl.
Nasze działania oprzemy na obserwacji, wymianie doświadczeń i wypracowaniu wspólnej podstawy merytorycznej (jako metody działania edukacyjnego).
Dokumentacja oraz materiały edukacyjne przygotowane w ramach cyklu zostaną opublikowane na licencji CC na prowadzonym przez Galerię portalu edukacyjnym sztuka24h.edu.pl.
Harmonogram:
16–18.09.2015 (środa–piątek): praca warsztatowa z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na portalu sztuka24h.edu.pl, w efekcie której powstanie projekt muralu
5–7.10.2015 (poniedziałek–środa): kolektywne wykonanie muralu
Prowadzenie:
dr Monika Nęcka – pracowniczka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykładane przedmioty: pedagogika, metodyka edukacji artystycznej, metodyka warsztatów twórczych; a w ramach arteterapii: dzieło sztuki jako element terapii, wizualne kształtowanie relacji interpersonalnych. Członkini Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz członek Forum Kraków. Współpracuje z Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz z Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Mariusz Libel – reprezentant urban artu, absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Krzysztofem Sidorkiem współzałożyciel Twożywa (1998–2011) – grupy atakującej miejską przestrzeń wyrazistymi i rozpoznawalnymi komunikatami wizualnymi w formie vlepek, szablonów, billboardów, wielkopowierzchniowych murali oraz plakatów. Współpracowali z wydawnictwami przy projektach druków (m.in. Krytyka Polityczna), tworzyli ilustracje prasowe („Gazeta Wyborcza”) oraz projekty netartowe. Obecnie Libel działa w pojedynkę, tworząc projekty z pogranicza poezji konceptualnej, ilustracji, murali, plakatów i akcji społecznych, realizując takie prace, jak „Morowe Panny”, 2012 (dla Muzeum Powstania Warszawskiego); „Ziemial”, 2011; „Antysemantyzm”, 2013 (kolekcja Bunkra Sztuki) i „Wyższe dobro”, 2013 (wystawa indywidualna w ramach projektu „Wymiary Utopii”, Bunkier Sztuki). Współtwórca projektu czy.sciec.pl.

Karolina Vyšata – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kwalifikacje nauczycielskie. Współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Uniwersytetem Dzieci. Kuratorka i realizatorka programów edukacyjnych i wystaw sztuki współczesnej (m.in. Galeria Kuluary, PKiN Warszawa, 2002–2005; Klub Miłośników Sztuki, Zachęta, 2005–2008; „Wymiary Utopii” program działań kontekstualnych, Bunkier Sztuki, 2013). Od 2008 roku związana z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, w ramach której realizuje projekt sztuka24h.edu.pl. Obecnie wciela w życie autorski program historii sztuki w Przedszkolu Montessori w Krakowie.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi
Informacje główne
16–18.09.2015 (środa–piątek)
Informacje dodatkowe
Warsztaty wyjazdowe realizowane w ramach działalności portalu sztuka24h.edu.pl
Kuratorka: Karolina Vyšata
Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi
Udział bezpłatny
W ramach zadania „PoSZ(t)UKIwanie. Edukacja kulturalna w Bunkrze”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22 September
Tuesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia