Sztuki oswajanie – Oprowadzanie dla seniorów | immediatus

Wystawa Rolanda Wirtza „immediatus” (łac. bezpośredni) jest opowieścią o prywatnych i historycznych miejscach uchwyconych w ostatnich chwilach ich trwania. Kontemplacyjne w nastroju dzieła traktują o sposobach funkcjonowania mitów na temat sytuacji przełomowych i granicznych, dyskretnie odsłaniając konteksty fundujących je wydarzeń historycznych, ale i tych dostrzegalnych lub ważkich tylko z osobistego punktu widzenia. Narracja wystawy wskazuje na strategie i procesy obrastania symbolicznymi wartościami i kształtowania złożonych tożsamości miejsc, którym z czasem nadajemy miano pomników.

Więcej o projekcie >> sztukioswajanie.blogspot.com
Informacje główne
29.04.2015 (środa), godz. 16
Informacje dodatkowe
Organizator: Stowarzyszenie Fragile
Partnerzy: Galeria Bunkier Sztuki, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
W ramach projektu „Sztuki oswajanie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza

29 April
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia