Warsztat załatwiania spraw | Joanna Warsza

W pracy kuratora jest bardzo dużo spraw do załatwienia – wybór pracy czy projektu to jedno, ale jego realizacja, mediacja, negocjacja, antagonizacja i sublimacja to drugie, trzecie i dziesiąte. Warsztat/spotkanie/konsultacje będą próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uprawiać sztukę w różnych kontekstach politycznych i społecznych, w jaki sposób dzielić się pasją i zaangażowaniem, w jaki sposób osiągać to, czego się chce, bez zbyt wielu kompromisów i jak wyostrzać ciekawość i tępić ego. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie pytań oraz przykładów sukcesów i błędów z własnej praktyki.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bargiel@bunkier.art.pl.

Joanna Warsza. Kuratorka sztuk performatywnych, wizualnych, architektury, m.in. programu publicznego Manifesta 10 w Petersburgu. Wcześniej kuratorka pawilonu Gruzji na 55. Biennale w Wenecji; współkuratorka, na zaproszenie Artura Żmijewskiego, 7. Berlin Biennale. Większość jej projektów ma charakter performatywny i polityczny, jak m.in. Finisaż Stadionu X-lecia, akcja grupy Public Movement Wiosna w Warszawie czy seria interwencji artystów w wystawionej na sprzedaż willi romskiej (Kwestia Romska. Projekt z większością, Konin 2012). Wraz z Krzysztofem Wodiczko prowadziła seminarium Konflikt.Trauma.Sztuka na SWPS w Warszawie, obecnie prowadzi CuratorLab na Konstfack w Sztokholmie. Redaktorka książek Stadion X-Miejsce, którego nie było (2009), Forget Fear (2012) oraz Ministry of Highways (2013). Kuratorka tegorocznych 39. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Mieszka w Berlinie i w Warszawie.

Wydarzenie w ramach zadania Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców będziemy zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki. Interesować nas będą jej formy i nowe ujęcia oraz ich implementacja. Będziemy obserwować zmiany, jakie dokonały się we współczesnych instytucjach wystawienniczych, te dotyczące sposobów budowania ekspozycji, rozumienia przestrzeni wystawienniczej, i te związane ze strategiami rozwijania kontaktu z publicznością. W 2014 roku spróbujemy rozbudzić naszą wyobraźnię, wspomóc myślenie abstrakcyjne, nauczymy się dostrzegać i rozwijać pomysły oraz inspirować. Zastanowimy się, jak aspekty sztuki rozumianej jako praca z wrażliwością i emocjami przełożyć na otaczającą nas rzeczywistość, a także jak manifestuje się nasza postawa. Skupimy się na podstawowych aspektach warsztatu kuratora, trenując pióro, świadome bycie w przestrzeni ekspozycyjnej i środowisku Internetu; oraz edukatora, pytając o rolę jego pasji i zaangażowania oraz badając przydatność różnych narzędzi artystycznych w codziennej praktyce. Dodatkowym punktem tegorocznej edycji programu jest przyszłoroczny jubileusz otwartego w 1965 roku krakowskiego Pawilonu Wystawowego i związane z nim rozważania na temat estetycznego i etycznego dziedzictwa nowoczesności.

Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Informacje główne
12.10.2014 (niedziela), godz. 15
Informacje dodatkowe
Miejsce: Sala Audiowizualna Bunkra Sztuki

13 October
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia