Wtorki ze sztuką współczesną

Wtorki ze sztuką współczesną. Powtórki przedmaturalne

„Wtorki ze sztuką współczesną” to szansa na zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami w polskiej historii sztuki XX i XXI wieku. Poznacie kierunki w sztuce, zjawiska, nurty i tendencje artystyczne.

Adresatami wydarzenia są tegoroczni maturzyści oraz amatorzy sztuki współczesnej. Na spotkaniu z doświadczoną edukatorką, przewodniczką po wystawach oraz korepetytorką wykonamy wspólnie wybrane typy zadań maturalnych z historii sztuki.

Punktem wyjścia będą aktualnie prezentowane na wystawie „Daj mi wszystko” prace wybitnych polskich twórców i twórczyń – Tadeusza Kantora, Magdaleny Abakanowicz, Władysława Hasiora czy Jerzego Nowosielskiego. Na spotkaniu będziemy rozwiązywać różne typy zadań maturalnych i poznawać konteksty dzieł oraz wybrane fragmenty z twórczości i biografii artystów.

Dla kogo: bez ograniczeń wiekowych / maturzyści

Warsztaty otwarte, bez limitu miejsc

Koszt: 20 zł od osoby

14 May
Tuesday
18:00
SPOTKANIE

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia