Znamy uczestników warsztatów „Widoku Publicznego”

Jury w składzie: Marta Podsiadło, Magdalena Ziółkowska, Magdalena Kownacka, Aleksandra Jach, Joanna Sokołowska, Rafał Jakubowicz oraz Łukasz Białkowski wybrało, spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń, dziewięciu uczestników, którzy w terminie od 30 czerwca do 3 lipca wezmą udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Widok Publiczny”. Uczestnikami pierwszej edycji warsztatów są: Agnieszka Fluder, Julia Gołachowska, Paweł Marcinek, Tomek Pawłowski, Rafał Żarski, Aleksandra Nowakowska, Anna Pichura, Liliana Piskorska, Patrycja Swierż (Princ Polo). Gratulujemy!

Tematem warsztatów, które poprowadzi trójka ekspertów: Łukasz Białkowski, Rafał Jakubowicz i Joanna Sokołowska będzie sztuka współczesna w przestrzeni publicznej. W Polsce zainteresowanie działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej jest bardzo duże. W kolejnych miastach powoływane są do życia festiwale sztuki, a instytucje kultury próbują poszerzać swoje pole działania poza obiektami wystawienniczymi. Artyści niezależnie inicjują projekty miejskie, współpracują z grupami społecznymi oraz eksperckimi. Wszystkie te zjawiska stanowią bogaty i zróżnicowany materiał do pracy nad zagadnieniami związanymi ze sztuką w przestrzeni publicznej. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem ekspertów będą dyskutować nad znaczeniem podstawowych pojęć takich jak przestrzeń publiczna, partycypacja, edukacja, otwarty dostęp, transdyscyplinarność, skuteczność sztuki oraz zastanowić się, w jaki sposób można czerpać z istniejących już wzorów aktywności artystycznej i instytucjonalnej, a także spojrzeć na nie krytycznie. W ramach warsztatów przyjrzą się krakowskiej przestrzeni miejskiej, a szczególnie takim środowiskom czy lokalizacjom, które byłyby interesujące pod kątem sztuki współczesnej.

„Wybrani Uczestnicy to młodzi artyści, w których dotychczasowej praktyce i wypracowanych koncepcjach temat pracy w przestrzeni publicznej jest istotnym obszarem zainteresowań. Zależało nam na tym, aby wybrane do uczestnictwa w warsztatach osoby posiadały już doświadczenie w pracy z kontekstem miejsca, a ich dotychczasowe realizacje ocenione zostały przez Jurorów jako oryginalne i o dużym potencjale interdyscyplinarności. Warsztaty służą więc pogłębieniu refleksji i są istotnym wstępem do pracy z przestrzenią Krakowa. Dzięki zdobytej w ramach warsztatów wiedzy oraz bliskiej współpracy z uznanymi teoretykami i praktykami, aktywnie działającymi współcześnie w polu sztuki, przyszłe realizacje Uczestników mogą stać się istotnymi propozycjami artystycznymi, których powstanie będzie ściśle związane z analizą i doświadczeniem konkretnego miasta – Krakowa, w jego złożonej specyfice i lokalnych kontekstach. Wybrane projekty, wypracowane w ramach warsztatów, zostaną zrealizowane jesienią 2016 roku.”uzasadnia werdykt Jury.

Organizatorami warsztatów są: Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.
Kuratorkami projektu „Widok Publiczny” są:
Aleksandra Jach, Magdalena Kownacka, Magdalena Ziółkowska.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej na: http://widokpubliczny.pl/open-call/

(Źródło: http://www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci/znamy-uczestnikow-warsztatow–widoku-publicznego-.html)

11 July
Monday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia