Anna Sztwiertnia, Sanktuarium

26.09.2019 – 03.11.2019
Wystawa Sanktuarium jest pierwszą indywidualną prezentacją twórczości Anny Sztwiertni w publicznej instytucji kultury.

Anna Sztwiertnia, absolwentka krakowskiej ASP, interesuje się duchowością i rytuałami, które przyczyniają się do jej rozwijania. Buduje ich nowe wersje, pozbawione sakralnej otoczki i oparte na emocjonalnym zaangażowaniu odbiorcy, oddziaływaniu na jego różne zmysły oraz zachętach do nawiązania bezpośredniego kontaktu z dziełem.

Na czas wystawy artystka przekształca Galerię Dolną w nową odsłonę legendarnego nowojorskiego Sanctuary Club, który działał w latach 1969–1972 w opuszczonym luterańskim kościele i był pierwszą tłumnie obleganą, pozbawioną zahamowań gejowską dyskoteką w Ameryce. Aranżuje podziemny labirynt, w którym za pośrednictwem obiektów, wideo oraz efektów dźwiękowych, świetlnych
i cieplnych wiedzie od wrażeń sensualnych po doświadczenia czysto umysłowe. Przetwarza w nim motywy zaczerpnięte z chrześcijańskich obrządków, zabiegów uzdrowiskowych, formuł w duchu New Age oraz imprez rave i techno, rozwijając artystyczny, transowy rytuał, który pozwala wykroczyć poza doświadczenia codzienności.

Anna Sztwiertnia (ur. 1993)
Tworzy instalacje, animacje oraz sztukę cyfrową. Inspirują ją teorie z obszaru nauk ścisłych, zjawiska związane z duchowością oraz zagadnienie przestrzenności muzyki. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2018). Studiowała również na kierunku intermedia na Universidade de Porto w Portugalii (2017). Autorka wystaw indywidualnych, m.in. Uzdrowisko.
Realność doświadczenia oczyszczenia
(Hotel Forum, Kraków, 2018) i Namysł (Galeria Aristoi, Kraków, 2017). Brała również udział w wystawach zbiorowych, m.in. Miłość/Love (19I10, Inkubator Kultury
Pireus, Poznań, 2018), Zazieleniła się sztuczna trawa (FOCA Festival, Kraków, 2018), Jak jest? (Galeria Labirynt, Lublin, 2017), We say wine and ferraris and the rest you have to imagine (Casa des Artes, Porto, Portugalia, 2017), Wizualne spa (Błękitny Wieżowiec, Warszawa, 2016). Finalistka i laureatka nagrody publiczności Festiwalu Filmu Awangardowego Lava w Krakowie (2017), dwukrotna laureatka
Stypendium Rektora ASP (2018, 2016). Mieszka i pracuje w Krakowie.

Informacje główne
26.9–3.11.2019
Informacje dodatkowe
Wernisaż: 25.9.2019, środa, godz. 18
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria Dolna
Kuratorka: Anna Lebensztejn
Wydarzenie towarzyszące festiwalu Sacrum Profanum
Patron wystawy: Krakowskie Biuro Festiwalowe

26.09.2019 – 03.11.2019