Cecylia Malik | Rezerwat Miasto

13.03.2013 – 14.04.2013

Wystawa w Bunkrze Sztuki to opowieść o miejskim rezerwacie, w którym natura nieustannie splata się z tym, co ludzkie – jerzyki wiją gniazda na dachach bloków, ludzie przebierają się za motyle w obronie prawa do zieleni, obrazy „wyrastają” z drzew, a bobry rzeźbią z drewna wiewiórkę.

W sztuce Cecylii Malik Kraków odsłania swoje najbardziej tajemnicze i najdziksze zakątki. Staje się miastem brzóz rosnących pomiędzy pasami szybkiego ruchu na Alejach, buków z lasu Wolskiego, akacji z Rynku Głównego czy rzek, wzdłuż których rosną lasy łęgowe i puszcze. Chwile samotności współistnieją tu z kolektywnym działaniem, które artystka podejmuje z innymi artystami, miejskimi aktywistami i ekologami, a przede wszystkim ze swoją siostrą Justyną Koeke.

W trakcie trwania wystawy będzie można zaangażować się w kolejny projekt Cecylii Malik, tym razem poświęcony rzece Białce, której regulowanie grozi zniszczeniem biologicznego ekosystemu. Część przestrzeni Galerii zostanie przekształcona w sztab akcji Warkocze Białki. W sztabie będzie można pomóc artystce w pracy oraz obejrzeć fotograficzną dokumentację dewastacji rzek w Małopolsce, przygotowaną przez prof. Romana Żurka i Pawła Augustynka-Halnego.

Cecylia Malik będzie przebywać w sztabie codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach 15-18.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które zostały zrealizowane w ramach projektu Rezerwat Miasto przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w partnerstwie z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.


Informacje główne
Otwarcie: 12.03.2013 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
13.03.2013 – 14.04.2013
Kuratorka: Aneta Rostkowska
Koordynatorka: Jolanta Zawiślak
Aranżacja: Mateusz Okoński
Identyfikacja wizualna: Jakub Woynarowski
W ramach projektu Maszyna: wspólnota – instytucja – działanie

13.03.2013 – 14.04.2013