Niewyczerpalność

13.04.2018 – 24.06.2018

Projekt wystawienniczy Niewyczerpalność ma na celu wypracowanie nowej hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii – nie wpisuje się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej pogłębia refleksję nad konwencjonalnymi scenariuszami takimi jak koncert, performans i environment. Podejmowane działania mają doprowadzić do usytuowania odbiorcy w roli sprawczego podmiotu, a zarazem wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej i stworzyć w niej nową sytuację społeczną.

W ramach projektu odbędzie się sześć występów, których celem jest zaburzenie dotychczasowych relacji przestrzenno-społecznych i otwarcie publiczności na nowe sposoby postrzegania dźwięku.

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń i praktyki związane z jej opisem i użytkowaniem. Galeria, poddana specjalnej aranżacji, stanie się miejscem w pełni modułowym i przekształcalnym. W nawiązaniu do założeń architektury otwartej wykreowane otoczenie będzie podatne na nieustanne modyfikacje, pozostawiając użytkownikom swobodę w określeniu przeznaczenia poszczególnych elementów. Tak przygotowane środowisko stanie się polem do eksperymentów muzycznych, polegających na radykalnym przeobrażeniu sytuacji scenicznej.

Działania artystyczne prezentowane w ramach Niewyczerpalności można określić jako przykłady tzw. postawy postawangardowej. Pozwala to na nowo podjąć rozważania nad słynną dychotomią w rozwoju muzyki współczesnej: podziału na muzykę awangardową i eksperymentalną. Awangarda jest tu rozumiana jako dążenie do wytworzenia oryginalnych, nowych środków wyrazu w obrębie określonego medium. Eksperymentalizm stanowi natomiast tendencję ukierunkowaną na radykalne rozbijanie granic pomiędzy mediami.

Artyści zaproszeni do udziału w projekcie kojarzeni są z praktyką eksperymentalną. W działaniach  dystansują się od ideałów nowoczesności. Podkreślają sceptyczny stosunek wobec myślenia utopijnego, pojmowanego jako skłonność do wyznaczania nowych norm
i paradygmatów, rozumianego jako w pełni dookreślonego i „wyczerpanego”. Ich twórczość cechuje niegotowość – poszczególne realizacje nie przyjmują ostatecznej formy i nie zamykają się w obrębie określonej dyscypliny ani nie roszczą sobie pretensji do zmiany rzeczywistości. Poszczególne działania będą się odwoływać do wielkich tematów sztuki awangardowej (m.in. maszyny i nowego człowieka), prezentując krytyczne sposoby ich problematyzowania.

 

Terminarz występów:

13.04, godz. 19.00 – Scott Cazan

27.04, godz. 19.00 – Mario de Vega

10.05, godz. 19.00 – Ryoko Akama

26.05, godz. 19.00 – Koen Nutters

9.06, godz. 19.00 – Alessandro Bosetti

23.06, godz. 19.00 – Yun Ingrid Lee
Informacje główne
Wernisaż: 13.04.2018 (piątek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Czas trwania: 13.04.2018–24.06.2018
Artyści: Kama Sokolnicka, Ryoko Akama, Alessandro Bosetti, Scott Cazan, Mario de Vega, Yun Ingrid Lee, Koen Nutters
Kompozycja przestrzenna: Kama Sokolnicka
Kurator: Paweł Szroniak
Koordynatorka: Dorota Bucka
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria Dolna
Patroni medialni wystawy: „NN6T”, „Gazeta Wyborcza Kraków”, „Co Jest Grane 24”, „Glissando”, O.pl
Patroni medialni Galerii: „Le Monde diplomatique”, „Lounge”, Radio Kraków

13.04.2018 – 24.06.2018