Oddźwięki / Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014

18.05.2015 – 15.06.2014

Czy w obrazie fotograficznym tkwi potencjał oddziaływania na zmysły inne niż tylko wzrok? Czy może on angażować niewizualne sfery ludzkiego poznania, takie jak dotyk, dźwięk, zapach, ciepło oraz doświadczenie przestrzeni? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będzie projekt kuratorski Oddźwięki realizowany przez Jakuba Woynarowskiego w ramach tegorocznej Sekcji eksperymentalnej.

W Bunkrze Sztuki zostaną zaprezentowane prace zrealizowane przez polskich artystów, w tym projekty przygotowane specjalnie na wystawę przez Łukasza Jastrubczaka, Igora Omuleckiego i Janka Simona. Pojawią się tam również – ujęte w formie wizualnego diagramu – pochodzące z całego świata obrazy wywodzące się z obszarów postrzeganych nieraz jako marginesy „właściwej” fotografii (fotografia niewidomych, bezkamerowa rejestracja obrazu oraz eksperymenty technologiczne z pogranicza nauk ścisłych). W przestrzeni galerii wydzielona zostanie także strefa działań performatywnych poświęconych różnym metodom wizualizacji wiedzy oraz próbom tłumaczenia przekazu werbalnego na wzrokowy. Dzięki niej widzowie odwiedzający wystawę będą mieli okazję uczestniczyć w niekonwencjonalnych wykładach i projekcjach oraz zapoznać się z rozmaitymi intrygującymi formami narracji wizualnej i dźwiękowej. Ważnym elementem wystawy będzie również całkowicie wyciemniona przestrzeń warsztatowa, przeznaczona na eksperymenty fotograficzne, realizowane z wyłączeniem zmysłu wzroku.

Projekt Oddźwięki bada, w jakim stopniu rezygnacja ze ścisłej, zapośredniczonej przez wzrok kontroli nad procesem powstawania obrazu może stymulować intensywniejszy odbiór rzeczywistości oraz bardziej kreatywne kształtowanie opisującego ją języka. Podejmowane na wystawie wątki prowadzą także do uniwersalnych rozważań o naturze medium fotograficznego i ludzkiej percepcji.

Jakub Woynarowski – interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator. Absolwent i wykładowca ASP w Krakowie. Współtwórca książek z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Autor projektu artystycznego wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku. Stale współpracuje z Korporacją Ha!art.

Więcej na: www.photomonth.com

 
Informacje główne
Otwarcie: 17.05.2014, godz. 12
Informacje dodatkowe
18.05–15.06.2014
Sekcja eksperymentalna MFK2014
Kurator: Jakub Woynarowski
Koordynatorka (MFK): Joanna Gorlach
Koordynatorka (Bunkier Sztuki): Renata Zawartka

18.05.2015 – 15.06.2014