Na Start 2024

wsparcie projektów artystów i artystek początkujących

Na Start 2024 – wsparcie projektów artystów i artystek początkujących

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków o wsparcie projektów artystów początkujących, które zostaną zrealizowane do końca roku 2024 w obszarze sztuk wizualnych.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju młodej sztuki współczesnej, promocja twórców, którzy dotychczas nie mieli możliwości publicznego zaistnienia, bądź nie zrealizowali własnej wystawy monograficznej, czy organizują wydarzenie, które jest swego rodzaju początkiem artystycznej kariery. Jest on zapowiedzią przygotowywanego do wdrożenia Programu dla Sztuki będącego aktem wykonawczym dla przyjętego przez Gminę Miejską Kraków Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Nabór wniosków

Z wnioskiem o wsparcie finansowe mogą się zgłaszać:

– osoby fizyczne – początkujący artyści, lub zespoły autorskie, kuratorzy, projektanci we wszystkich dziadzinach sztuk wizualnych, zarówno w jej tradycyjnych formach, takich jak malarstwo czy rzeźba, jak i nowych zjawiskach, których nie obejmują tradycyjne ramy, (należy dołączyć oświadczenie galerii/organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do organizowania wystaw oraz projektów artystycznych w obszarze sztuk wizualnych, który będzie realizować wystawę/wydarzenie artystyczne)

– galerie sztuki, organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do organizowania wystaw oraz projektów artystycznych w obszarze sztuk wizualnych.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2024 r.

Wniosek (formularz w załączeniu) należy kierować do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

Wniosek powinien zawierać m.in.: opis projektu, termin i miejsce realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów oraz portfolio artysty.

Oczekiwana kwota wsparcia finansowego nie może przekroczyć 10.000 zł.

W przypadku pozytywnej rekomendacji Kapituły zostanie zawarta umowa na realizację projektu artystycznego/wystawy. Po wykonaniu przedmiotu umowy nastąpi przekazanie środków finansowych.

Wniosek dostępny jest TUTAJ

Regulamin dostępny jest TUTAJ