BOYS

„Sztuka polska, pozostając do dzisiaj w dużej mierze pod wpływem myślenia modernistycznego, nie została w sposób wyrazisty naznaczona kultem wielkiego artysty-geniusza – jak działo się to gdzie indziej, chociażby we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie było odpowiednika Pabla Picassa czy Jacksona Pollocka, silnych męskich autorytetów artystycznych. Geniusz, autor wielkich dzieł, był z założenia mężczyzną, dawcą norm, wzorem, nauczycielem, wyobcowanym ze społeczeństwa, pracującym w zaciszu pracowni nad nowatorskimi rozwiązaniami formalnymi, określającymi specyfikę dyscypliny, niejednokrotnie płacącym za swoją sztukę życiem. Takie były domyślne założenia konstytuujące podmiot modernistycznego dzieła, według nich kształtowana była sama struktura dzieła, sam sposób obrazowania, jego wyznaczniki formalne. Również spojrzenie zawarte w dziele, pochodziło od męskiego oka i adresowane było do domyślnego odbiorcy tej samej płci. Ta pozornie uniwersalistyczna sztuka zawierała więc w sobie wyraziste, lecz nigdy nie wyrażane explicite, odniesienia do płci autora i odbiorcy”.
M. Ujma, J. Zielińska, Bohaterowie są zmęczeni, fragment katalogu

O KSIĄŻCE
redakcja: Małgorzata Gadomska, Magdalena Ujma
rok wydania: 2005
ISBN: 83-86905-65-4
format: 24 cm x 17 cm
objętość: 128 stron
autorzy tekstów: Agata Jakubowska, Paweł Leszkowicz, Magdalena Ujma, Joanna Zielińska i artyści
projekt graficzny: Jakub Stępień

SPIS TREŚCI
Magdalena Ujma, Joanna Zielińska, Bohaterowie są zmęczeni
Paweł Leszkowicz, Inni chłopcy z tamtych lat
Agata Jakubowska, Kobiety o mężczyznach
artyści

WYSTAWA
Artyści biorący udział w wystawie: Supergrupa Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Łukasz Skąpski), Anna Baumgart, Kuba Bąkowski, Sławomir Belina, Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Tomasz Kozak, Katarzyna Kozyra, Paweł Kruk, Artur Malewski, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Daniel Rumiancew, Janek Simon, Łukasz Skąpski, Grzegorz Sztwiertnia
BOYS
15.06–7.08.2005
Galeria Bunkier Sztuki
kuratorki: Magdalena Ujma i Joanna Zielińska
Informacje główne:
2005
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie