Historia Myszki Franciszki

Historia Myszki Franciszki

To opowieść o pewnej myszce, która w wyniku niefortunnej przygody straciła ogonek i z tego powodu nie była już tak zwinna, jak jej koledzy.

SERIA MAŁEGO KLUBU BUNKRA SZTUKI to cykl książek dla dzieci powstający w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki wpisują się w nurt bajek antydyskryminacyjnych, które poprzez oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczą akceptowania własnych niedoskonałości i sugerują, że każdy z nas jest inny, a różnorodność to zaleta, a nie wada. Opowiadanym w książkach historiom towarzyszą ilustracje, których podstawowym celem jest uwrażliwianie estetyczne dzieci już od najmłodszych lat.

Magdalena Stoch (1984). Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka warsztatów i bajek antydyskryminacyjnych dla dzieci. Jej zainteresowania badawcze wiążą się ze studiami nad płcią społeczno-kulturową, ujmowaną w kontekście edukacyjnym. Miłośniczka kotów, wolnych weekendów i gór.

Marta Ruszkowska (1988). Studentka edukacji artystycznej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, rysowniczka.

Autorka: Magdalena Stoch, magda.stoch@wp.pl
Ilustratorka: Marta Ruszkowska
Redaktorka serii: Anna Bargiel
Konsultacja merytoryczna: dr Monika Nęcka
Redakcja i korekta: Karolina Więckowska
Projekt graficzny i skład: Agata Biskup
ISBN: 978-83-62224-10-4
Nakład: 1000 sztuk

Druk książki sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zrealizowano w ramach programu Akademia Orange.

Bajka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Informacje główne:
Seria MKBS | 2011
Informacje dodatkowe:
Autorka: Magdalena Stoch
Ilustratorka: Marta Ruszkowska