Karolina Kowalska. Crash test

Karolina Kowalska. Crash test

„Crash test to zawieszony między teraźniejszością a prawdopodobną przyszłością komentarz do społeczeństwa kultury konsumpcyjnej. Karolina Kowalska rejestruje dążenia współczesnego człowieka przez pryzmat tego, co po nich pozostaje. Następstwem pogoni za złudzeniami, które oferuje cywilizacja Zachodu jest materialne śmietnisko i duchowy zamęt. Swoja antyutopijną wizję świata artystka buduje w oparciu o zmultiplikowany skrawek przestrzeni prywatnej, zawłaszczonej przez przedmioty, i obrazy zderzające skrajne emocje”.
[Anna Smolak, Strefa zgniotu, fragment katalogu]

O KSIĄŻCE
Rok wydania: 2006
Redakcja: Anna Smolak
ISBN: 83-86905-71-9
Objętość: 48 stron
Format: 22 cm x 17 cm
Autorzy tekstów: Maria Anna Potocka, Anna Smolak
Projekt graficzny: Karolina Kowalska

SPIS TREŚCI
Maria Anna Potocka, Małe gwałty semiotyczne w wykonaniu Karoliny Kowalskiej
kalendarium
Anna Smolak, Strefa zgniotu
dokumentacja z wystawy

WYSTAWA
Karoliny Kowalskiej
Crash test
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
8.04-27.08.2006
Kuratorka Anna Smolak
Informacje główne:
2006
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie