Obraz/ciało

Obraz/ciało to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Autorzy problematyzują kluczowe dotyczące medium pytania między innymi z perspektyw: koncepcji pola, intertekstualności, psychologii percepcji i psychoanalizy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest także cielesność, ustanawiająca alternatywny sposób czytania, niekiedy w poprzek ich zasadniczej treści. Ciału dedykowane jest jednak przede wszystkim wizualne uzupełnienie książki, w postaci filmu Tomasza Kozaka Flash of the new Flesh 1.

Publikacja stanowi podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku w Krakowie projektu dyscypliny/sztuki (Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii i teorii sztuki.

Książka do pobrania >>

Wydawcy: Fundacja Splot, Galeria Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury

ISBN 978-83-62224-22-7
ISBN 978-83-928042-9-1
ISBN 978-83-61406-84-6
Informacje główne:
2013
Informacje dodatkowe:
Redakcja naukowa: Paweł Brożyński, Małgorzata Jędrzejczyk
Tłumaczenia: Paweł Brożyński, Karolina Doeppner, Małgorzata Jędrzejczyk, Hanna Marcinak
Konsultacja językowa przekładów z języka niemieckiego: Karolina Doeppner, Katarzyna Lorenc
Projekt graficzny i skład: Marcin Klag
Redakcja: Ewa Ślusarczyk
Korekta: Agnieszka Stęplewska