Roland Wirtz. Immediatus

Roland Wirtz. Immediatus

Książka „Roland Wirtz. immediatus” jest wydawnictwem towarzyszącym wystawie dedykowanej artyście od wielu lat tworzącemu i żyjącemu w Berlinie, która odbyła się w 2015 roku w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Ekspozycja skonstruowana została jako konceptualna i fotograficzna opowieść o prywatnych i historycznych miejscach uchwyconych w ostatnich chwilach ich trwania. Prowadzona przy użyciu kontemplacyjnych w nastroju dzieł, traktowała o sposobach funkcjonowania mitów na temat sytuacji przełomowych i granicznych. W jednym z opublikowanych w książce naukowych esejów Svea Bräunert napisała, że obrazy Wirtza: „ukazują widzom określone miejsca, które mają znaczenie jako przestrzenie historii, pamięci i traumy. Co więcej, prezentują także rozmaite punkty widzenia. […] Dzięki przesunięciom perspektywy dokonują interwencji w dynamikę władzy i pozwalają nam zobaczyć owe przestrzenie na nowo”. Dzieła Wirtza są efektem konceptualnego procesu kreacji i analizy miejsc historii zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych – rodziny artysty.

Doświadczenie wystawy miało także znaczący wpływ na rozwój świadomości o Bunkrze Sztuki i jego historii. Dzięki instalacji „Jawienie” Galeria została na nowo odkryta jako przestrzeń interakcji między kontekstem miasta a przestrzenią sztuki współczesnej (po dwudziestu latach, podczas aktualnej wystawy, odsłonięto okna budynku).

Publikacja jest największym do tej pory zbiorem dokumentacji dzieł Rolanda Wirtza, artysty zainteresowanego filozofią medium sztuki, dotykającego zagadnień historii i pamięci. Autorzy czterech esejów interpretujących jego twórczość z pozycji historii sztuki, fotografii jako konceptualnej metody kreacji oraz socjologii obrazu – Svea Bräunert, Krzysztof Pijarski, Christoph Schaden, Krzysztof Siatka – analizują dzieła z perspektywy kulturowych uwarunkowań, miejsca i czasu ich powstania, które to determinują znaczenia efektów jego działań oraz rekonstruują oryginalne artystyczne metody.

Wydawnictwo zawiera ponadto kilkadziesiąt reprodukcji fotografii wykonanych w technologii bezpośredniego naświetlenia na Cibachrome oraz dokumentacje zadziwiających procesów badawczych i przygotowawczych w realizacji prac artysty. Książka jest zatem wizualną i krytyczną opowieścią o miejscach i zdarzeniach ważnych dla współczesnej historii Europy, m.in. zburzeniu Pałacu Republiki w Berlinie czy też osobistych rodzinnych refleksjach artysty, np. wizualną narracją o historii jabłoni z rodzinnego ogrodu.

Katalog „Roland Wirtz. Immediatus” – największy publikowany zbiór dzieł i reprodukcji unikatowych wielkoformatowych fotografii niemieckiego artysty – został doceniony przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Książka jest nominowana do nagrody „Najpiękniejsza Książka Roku 2015”!

O autorach:

Svea Bräunert – niemiecka kulturoznawczyni, pracuje na Uniwersytecie w Poczdamie; w swoich pracach często porusza kwestie odbioru architektury powstałej i zniszczonej podczas wojen.

Krzysztof Pijarski – artysta posługujący się medium fotografii, historyk sztuki i tłumacz; realizuje prace dotyczące losu obrazów w ponowoczesnym świecie.

Christoph Schaden – profesor, wykładowca, kurator; zajmuje się specjalistycznymi publikacjami poświęconymi fotografii, sztuce współczesnej i reklamowej.

Krzysztof Siatka – historyk i krytyk sztuki, kurator związany z Bunkrem Sztuki, interesuje się sztuką drugiej połowy XX wieku i współczesną, następstwami konceptualizmu, a w szczególności postawami intermedialnymi i filozofią medium kreacji artystycznej.

Informacje główne:
2015
Informacje dodatkowe:
Roland Wirtz. immediatus
Autorzy tekstów w języku polskim, niemieckim i angielskim: Svea Braunert, Krzysztof Pijarski, Christoph Schaden, Krzysztof Siatka, Magdalena Ziółkowska
Tłumaczenie: Justyna Balisz, Rebecca van Dyck, Ursula Kiermeier, Karolina Kolenda
Redakcja merytoryczna: Krzysztof Siatka, Magdalena Ziółkowska
Redakcja, korekta techniczna oraz koordynacja wydawnicza: Anna Żołnik
Projekt graficzny i skład: Agata Biskup
Fotografie: Axel Blume, Studio FilmLOVE, Matthias Haupt, Sebastian Hohn, Tobias Vorwerk, Roland Wirtz
ISBN: 978-83-62224-49-4
Wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Nakład: 1000
Kraków 2015