Sztuka w Bunkrze. Galeria Bunkier Sztuki 1994–2006

Sztuka w Bunkrze. Galeria Bunkier Sztuki 1994–2006

Publikacja przedstawia dwunastoletnią działalność Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Prezentuje zasadnicze jej aspekty, które są szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach. Akcent został położony na zmiany, jakie zachodziły w Galerii w latach 90. – okresie przemian politycznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce – oraz na charakter, jaki instytucji nadawali trzej kolejni dyrektorzy. Dlatego też kalendarium wystaw zostało podzielone na trzy części: Wystawy 1994–1999, Wystawy 1999–2002 oraz Wystawy 2002–2006, z których każda poprzedzona jest wywiadem z ówczesnym dyrektorem Bunkra.

O KSIĄŻCE
Redakcja: Beata Nowacka-Kardzis
Współpraca redakcyjna: Małgorzata Gadomska
Autorzy tekstów: Beata Nowacka-Kardzis, Maria Anna Potocka, Anna Smolak, Igor Stokfiszewski, Magdalena Ujma
Projekt graficzny: Rafał Sosin
Kalendaria: Beata Nowacka-Kardzis, Marta Raczek
Biogramy artystów: Mirosława Bałazy, Katarzyna Jagodzińska, Lidia Krawczyk, Marta Lisok, Ewa Łączyńska, Magdalena Ujma
Bibliografia: Mirosława Bałazy, Beata Nowacka-Kardzis
Opracowanie indeksu: Krzysztof Zięba
Tłumaczenie: Monika Ujma
Korekta: Małgorzata Gadomska (j. polski), Monika Ujma (j. angielski)
Fotografie do rozdziałów: Rafał Sosin, Tomasz Żurek
Format: 26 cm x 21 cm
Objętość: 248 stron
Rok wydania: 2006
ISBN: 978-83-86905-74-3

SPIS TREŚCI
Od Redakcji
Galeria Bunkier Sztuki
Przestrzeń Bunkra Sztuki
Obrona sztuki, Rozmowa z Krzysztofem Głuchowskim
Wystawy 1994–1999
Producent wartości, Rozmowa z Jarosławem Suchanem
Wystawy 1999–2002
Trójstopniowa gra, Rozmowa z Marią Anną Potocką
Wystawy 2002–2006
Klub Bunkra Sztuki
Kolekcja Bunkra Sztuki
Publikacje
Wykaz skrótów
Pracownicy Bunkra Sztuki
Indeks osobowy


Informacje główne:
2006