Kolekcja

Zbiory Galerii Bunkier Sztuki na platformie Wirtualnych Muzeów Małopolski 

Historia Bunkra Sztuki, a tym samym jego Kolekcji sięga 1950 roku, kiedy powołano Krakowski Odział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (BWA). W 1962 roku uniezależnił się on od warszawskiej centrali, a trzy lata później, w 1965 roku, wybudowano zaprojektowany specjalnie na jego potrzeby dwukondygnacyjny pawilon przy placu Szczepańskim 3a, o gigantycznej na tamte czasy powierzchni wystawienniczej liczącej ok. 1000 m2. Za projektu budynku odpowiadała Krystyna Tołłoczko-Różyska, a charakterystyczną fasadę wykonaną z betonowych odlewów drewnianych szalunków zaprojektowali Stefan Borzęcki i Antoni Hajdecki. Do lat 90. XX wieku Bunkier Sztuki pozostawał jedynym
przykładem nowoczesnej architektury w obrębie zabytkowego Starego Miasta.

W pierwszym okresie funkcjonowania Galerii Kolekcja wzbogacała się o dzieła nabywane przez Wydział Kultury
Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie po zakończeniu organizowanych tamże wystaw.

Celem tej praktyki było stworzenie
kolekcji prezentującej przede wszystkim lokalną scenę artystyczną. W czasach
PRL-u zbiory wzbogacały się głównie dzięki nabytkom ze środków własnych, zakupom urzędniczym oraz darowiznom od artystów.

Część zbiorów reprezentujących
pierwsze trzy dekady funkcjonowania Galerii została sprzedana na aukcji
w 1993 roku, a rozwój samej kolekcji
został wstrzymany na kilka lat.

 

Jadwiga Sawicka, Spodnie, 2000

Dziś w Kolekcji Galerii pozostaje ponad 100 dzieł (głównie grafik i obrazów) sprzed 1989 roku,
są to m.in. prace Krystyny Wróblewskiej, Zbigniewa Lutomskiego, Allana Rzepki czy Włodzimierza Kunza.

Wraz z początkiem XXI stulecia powrócono do idei budowania zbiorów Bunkra Sztuki z myślą o stworzeniu za ich pośrednictwem swoistej „pamięci instytucji”. Nadal zdecydowaną większość zakupów stanowiły dzieła artystów związanych z Krakowem, ale Galeria zyskała także
międzynarodowy kontekst, otwierając się na gromadzenie przykładów nowych zjawisk i metod twórczych. Rezultatem jest rozwój niezwykłej kolekcji, na którą składają się nie tylko artystyczne artefakty – obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby czy fotografie – lecz także, w myśl idei dematerializacji
sztuki: instalacje interaktywne, filmy wideo oraz dokumentacje działań efemerycznych, takich jak performanse czy spektakle wizualne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Sasnal, Bez tytułu, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Maciejowski, Lekarz powiedział,
2001

 

Obecnie Kolekcja Bunkra Sztuki obejmuje ponad 400 prac artystów polskich i zagranicznych, twórców m.in. z Kanady, Egiptu, Niemiec, Holandii, Japonii, Korei Południowej, Meksyku, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych. Trzon Kolekcji stanowią dzieła nabywane przez Galerię po zakończeniu zorganizowanych przez nią wystaw i akcji artystycznych.

Dokumentacja wystawy Wreszcie nowa! Małopolskie kolekcje sztuki nowoczesnej, 2007, fot. M. Gardulski

Kolekcja rozwijana jest z uwzględnieniem zarówno znanych i cenionych twórców obecnych od lat na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia,
dla których moment włączenia prac do zbiorów Galerii może stanowić impuls do rozwoju kariery artystycznej. Kolekcja Bunkra Sztuki poszczycić się może pracami m.in. Rafała Bujnowskiego, Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Bartosza Kokosińskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bogusława Bachorczyka, Anny Zaradny oraz wielu innych artystów, którzy swoją twórczością wchodzą w dialog z dziedzictwem kulturowym, reinterpretują znane zjawiska artystyczne i podchodzą krytycznie do otaczającej rzeczywistości.

Dokumentacja wystawy Endospory, 2016, fot. Studio FilmLove

 

Dokumentacja wystawy Artyści polscy w Kolekcji Bunkra Sztuki, 2019, fot. P. Wodniak