Historia

 

 

Szkic koncepcyjny fasady MPW wg drugiej alternatywy. 1959–1960, autor. K. Różyska, z archiwum prywatnego

1950 rok – powołanie Krakowskiego Oddziału Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (CBWA)

11 września 1965 roku – uroczyste otwarcie Miejskiego Pawilonu Wystawowego (MPW)

Autorką projektu budynku jest Krystyna Tołłoczko-Różyska. Do lat 90. XX wieku Bunkier Sztuki
był jedyną realizacją nowoczesnej architektury w obrębie Starego Miasta. Fasadę wykonaną
z betonowych odlewów drewnianych szalunków zaprojektowali Stefan Borzęcki i Antoni Hajdecki.

Zarys życia i twórczości Krystyny Tołłoczko-Różyskiej, architektki MPW, tekst: Paulina Hyła

 

Społeczny kontekst powstania Miejskiego Pawilonu Wystawowego w Krakowie, tekst: Paulina Hyła

 

Architektura Miejskiego Pawilonu Wystawowego w Krakowie, tekst: Paulina Hyła

 

fot. z archiwum Galerii

1994 rok – nadanie BWA statusu galerii miejskiej i zmiana nazwy na: Galeria Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki

Historia logotypu: