Aleksander Janicki. Identity

„W moich pracach staram się nie wartościować, buduję struktury otwarte. Zawsze daję zabawki, które powodują, że widz, w sposób zazwyczaj czynny, ma szansę wejść w kreowany przeze mnie świat. Celem jest oczywiście wyprowadzenie do ze stanu bierności. Czynny udział stwarza wrażenie lub też jest rodzajem, upodmiotowienia widza. Od niego zależy, na jakim poziomie interpretacyjnym narodzi się refleksja oraz w jakim stopniu praca zainfekuje widza-już-uczestnika. Udział widza dopełnia dzieła. Jeśli widz wchodzi w jego strukturę, niejako staje się jej częścią. Taki rodzaj współpracy sprawia, że dana praca jest traktowana w sposób mniej powierzchowny, wciąga”.
W każdej mojej pracy jest wirus, z Aleksandrem Janickim rozmawia Joanna Zielińska

O KSIĄŻCE
opracowanie redakcyjne: Małgorzata Gadomska, Witold Turopolski
autorzy tekstów: Geoff Garside, Czesław Rybotycki, Charles Turner, Joanna Zielińska
opracowanie graficzne: Rafał Sosin, Aleksander Janicki
format: 22 cm x 22 cm
objętość: 96 stron
rok wydania: 2006
ISBN: 83-86905-67-0

SPIS TREŚCI
Charles Turner, Tożsamość
Czesław Rybotycki, Artyści o tożsamości
Geoff Garside, Identity / Tożsamość. Właściwie to samo
Aleksander Janicki. Identity
W każdej mojej pracy jest wirus, z Aleksandrem Janickim rozmawia Joanna Zielińska
Aleksander Janicki. Kalendarium twórczości
Noty biograficzne
Informacje główne:
2006
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie