Beat Streuli. Kraków October 2005/Cities 2001-2006

„Rodzaj sztuki, jaka uprawia Beat Streuli, szczególnie trudno poddaje się analizie teoretycznej, w dużym stopniu również krytycznej. Trudno tu znaleźć punkt zaczepienia, którego zresztą artysta wydaje się unikać. Jego sztuka nie stawia problemów, które można odnieść do traum świata czy egzystencji. Jego postawa artystyczna nie gra z postawami innych artystów, więc nie można go uwikłać w dyskusję z cudza sztuką. Jego strategia formalna nie dba o podobieństwo czy niepodobieństwo do tego, co dzieje się w sztuce. Ten brak udziału we wspólnych grach, czy wręcz brak świadomości, że takie gry mają miejsce, ma uzasadnienie w pewności siebie co do własnych poczynań”.
[R. Kersting, Beat Streuli – między mieszkańcem miasta a konsumentem, fragment katalogu]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Anna Smolak
Autorzy tekstów: Rita Kersting, Beat Streuli, Maria Anna Potocka
Projekt graficzny: Beat Streuli razem z Marie Le Mounier
Objętość: 160 stron
Format: 24 cm x 17 cm
ISBN: 83-86905-69-7
Rok wydania: 2006

WYSTAWA
Beat Streuli
Kraków October 2005. Cities 2001-2006
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
15.03-7.05.2006
Kuratorka: Maria Anna Potocka
Koordynatorka: Renata Zawartka
Informacje główne:
2006
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie