Becoming

Becoming to pierwsza tak obszerna, indywidualna wystawa Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka, jak również pierwsza kompleksowa prezentacja (malarstwo, fotografi a, wideo, rzeźba) cyklu Genderqueer, nad którym artyści pracują od 2006 roku.
Nadaliśmy jej tytuł angielski, ponieważ każdy polski odpowiednik tego słowa wydawał się zbyt normatywny i kategoryzujący. Słowu „becoming” najbliższe jest polskie STAWANIE SIĘ, a szerzej: chodzi o ciągły ruch – przemienianie się, czasem dopasowywanie, niekiedy uciekanie; o nieustanną potrzebę definiowania w poszukiwaniu „ja”, własnej tożsamości, w tym także seksualności. To jest również NIEUSTANNE określanie – deklarowanie w sobie i na zewnątrz obszaru zawartego pomiędzy tym, co w każdym z nas jest kobiece, a co męskie i przypisywanie jemu ról-norm społecznych.
Jednym z tropów interpretacyjnych tej wystawy może się okazać „zabawa” w płeć, ale istotnym jest, aby to była zabawa z „morałem”. Morał zaś polega na wpadnięciu w pułapkę własnych kategoryzacji, które wynikają ze stereotypowego myślenia (myślenia nawykowego) i pozostaniu w niej przez chwilę ze znakiem zapytania. Nie chodzi tutaj o proste zgadywanie płci osoby przedstawionej na obrazie czy fotografii, lecz o przekroczenie obowiązujących w kulturze definicji płci i seksualności, o dokonanie pewnego wysiłku, by dostrzec nowe znaczenia i otworzyć się na nowe interpretacje. Jednym słowem, chodzi o to, by zmierzyć się z pewnego rodzaju stanem niewygody towarzyszącym każdemu, kto zdecyduje się dopuścić do siebie wątpliwość, bo w konsekwencji i tak daje nam on poczucie wewnętrznej wolności, a nie odrzucenia.
Osoby prezentowane na obrazach oraz fotografiach nie są fikcyjnymi bohaterami. Wzięły udział w tym projekcie z wewnętrznej potrzeby podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Wypowiedzi dwunastu osób zdecydowaliśmy się zamieścić w katalogu. Osobiste, momentami poetyckie, czasem prowokujące – wszystkie ujmują szczerością i otwartością. Stały się istotną wartością dla tego projektu.”
[B. Nowacka-Kardzis, Wstęp, fragment katalogu]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Lidia Krawczyk, Beata Nowacka-Kardzis
Autorzy tekstów: Beata Nowacka-Kardzis, Jacek Kochanowski, Marcin Teodorczyk, Marta Stawowska, Izabela Kowalczyk, uczestnicy projektu
Projekt: Rafał Sosin
Objętość: 144 stron
Format: 26 cm x 21 cm
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-86905-92-8

SPIS TREŚCI
Beata Nowacka-Kardzis, Wstęp
Jacek Kochanowski, Opór jako nie-znaczenie. Przypadek płci i seksualności
Marcin Teodorczyk, Genderqueer i konteksty kultury
Izabela Kowalczyk, Marta Stawowska, „Genderqueer”: czy istnieje „prawdziwa płeć”?
Teksty uczestników projektu Genderqueer
Genderqueer – obrazy
Genderqueer – fotografie
Genderqueer – wideo
Genderqueer – rzeźby
Projekty (2004–2008)
Biogram artystów

WYSTAWA
Becoming
Lidia Krawczyk, Wojtek Kubiak
27.09–26.10.2008
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

5.02–8.03.2009
Galeria Bielska BWA

Kuratorka: Beata Nowacka-Kardzis
Informacje główne:
2008
Informacje dodatkowe:
publikacja towarzysząca wystawie