BIO::FLOW. Poradnik miejskiego ogrodnika

Publikacja „BIO::FLOW. Poradnik miejskiego ogrodnika” jest efektem odbywających się od stycznia do października 2014 roku comiesięcznych spotkań z cyklu „BIO::FLOW. Miejska ekopunktura: od etnobiologii do hortiterapii”.

Poradnik jest nie tylko zbiorem praktycznych wskazówek i kluczowych pojęć z zakresu miejskiego ogrodnictwa, lecz przede wszystkim wyprawą w kulturowe sfery świata roślin: etnobotanikę, guerilla gardening, rośliny muzyczne (florofony), sztukę związaną z organicznym obszarem biologii.

„BIO::FLOW. Poradnik miejskiego ogrodnika”
Kraków 2014

redakcja: Anna Lebensztejn, Marek Styczyński
teksty: Joe Hollis, Anna Lebensztejn, Anna Nacher, Piotr Siwek, Marek Styczyński, Bożena Szewczyk-Taranek
korekta: Joanna Myśliwiec
tłumaczenie tekstu Joe Hollisa: Agnieszka Zych
projekt i skład: Agata Biskup

© Wydawca i Autorzy, Kraków 2014
ISBN 978-83-62224-45-6

wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
dyrektor: Piotr Cypryański

Publikacja podsumowująca interdyscyplinarny cykl „BIO::FLOW” realizowany w ramach projektu „Doświadczanie sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pomysłodawca i prowadzący cykl: Marek Styczyński
kuratorka cyklu: Anna Lebensztejn