Deimantas Narkeviius. This is not What You See

„Odkrycie filmu ma swoje początki w rzeźbie. Najpierw Deimantas Narkeviius był rzeźbiarzem. Niezadowolenie z ciasnoty formalnej rzeźby popchnęło go w stronę instalacji i aranżacji site-specific. Ale prawdziwym wyzwoleniem okazał się film. Bo w dziele najważniejsze stało się wikłanie życia w akcję symboliczną, w stan dziania się. . Ale oczywiście jest czymś znacznie więcej. Film potrafi powiedzieć to wszystko, o czym rzeźba z konieczności musi milczeć”.
[Maria Anna Potocka, Deimantas Narkeviius; Natural Born Filmmaker, fragment kalatogu]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Kinga Wenklar
Autorzy tekstów: Martin Clark, Maria Anna Potocka, Peter Watkins
Projekt graficzny: Rafał Sosin
Objętość: 56 stron
Format: 24 cm x 17 cm
Rok wydania: 2006
ISBN 83-86905-73-5

SPIS TREŚCI
Maria Anna Potocka, Deimantas Narkeviius; Natural Born Filmmaker
Deimantas Narkeviius i Martin Clark rozmawiają w Starr Auditorium w Tate Modern
Europa 54°54′-25°-19′
His-tory
Scena
The Role of a Lifetime
Once in the XX Century
Disappearance of a Tribe
Nota biograficzna

WYSTAWA
Deimantas Narkeviius
This is not What You See, This is What You Hear
17.11-31.12.2006
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Informacje główne:
2006
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie