Drobne nieobecności

„Metoda pracy Tomasza Dobiszewskiego, jak również luźny schemat, według którego zbudowaliśmy wystawę są dowodami swoistej przekory, z pomocą której skonstruowaliśmy kilka ogniw intrygi. Pozostając w przekonaniu, że konceptualizacja pracy artysty polega na doborze medium służącego realizacji idei, co w praktyce może prowadzić do wyboru najprostszego środka wyrazu, na przykładzie Dobiszewskiego nie jest wystarczającym wyjaśnieniem.
W sztuce artysty można bowiem zauważyć intrygujące przesunięcie akcentów na peryferie metody. Z upodobaniem wykorzystuje on przyrodzone, chociaż niepodstawowe właściwości urządzeń i technologii. To ciekawsze funkcje – inne i nieoczywiste. W matematyce krótki dowód przeprowadzony najprostszą metodą jest najelegantszy, w sztuce współczesnej, po upadku zasady decorum, bywa nudny. Błądzenie po meandrach dodatkowych rachunków samo w sobie bywa fascynujące i może świadczyć o rzemiośle i harcie ducha wędrowca”.
Krzysztof Siatka, Drobne nieobecności (fragment)

WYSTAWA
Tomasz Dobiszewski
Drobne nieobecności
17.01–23.02.2014
Kurator | Krzysztof Siatka
Koordynatorka | Renata Zawartka
Kuratorka programu towarzyszącego | Anna Lebensztejn
Projekt aranżacji | Tomasz Dobiszewski, Krzysztof Siatka

KATALOG
Teksty | Krzysztof Siatka, Ewa Wójtowicz
Redaktor | Krzysztof Siatka
Korekta | Karolina Więckowska
Tłumaczenie | Anda MacBride
Fotografie | Tomasz Dobiszewski oraz studioFILMLOVE
Opracowanie graficzne | Tomasz Dobiszewski

© Wydawca i Autorzy, Kraków 2014
Nakład | 500 egzemplarzy
ISBN 978-83-62224-40-1
Wydawca |  Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Dyrektor | Piotr Cypryański
Informacje główne:
2014