Elementarz / ABC

„Trudno jest wyodrębnić i opisać fizyczny substrat prac Edwarda Krasińskiego. Konsekwentnie rozluźniając od początku lat 60. wewnętrzną strukturę swoich prac i dążąc do zintegrowania ich z bezpośrednim otoczeniem, artysta skutecznie unika pułapek teoretycznego dyskursu z jego tendencją do zawłaszczania przekazu i zamykania go w granicach sztywnych rozróżnień pojęciowych. Obwołany rzeźbiarzem w połowie lat 60.,1 Krasiński wydaje się skutecznie wyprzedzać w każdej ze swoich kolejnych artystycznych manifestacji przykładaną do nich metodę opisu i wynikającą z niej wykładnię, wywołując efekt specyficznego opóźnienia dyskursywnego i powodując w konsekwencji nawarstwienie komentujących jego twórczość narracji. Dzieje się tak nie dlatego, że prace jego zorientowane są na eksplorację zjawiska szybkości i ruchu, lecz dlatego, że są one same – i to jest teza, której zamierzam bronić w niniejszym tekście – wyposażone w pewien wymiar teoretyczny”.
[Paweł Polit, Tykanie zegara słonecznego, fragment publikacji]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Paweł Polit
Współpraca redakcyjna: Aleksandra Ściegienna
Autorzy tekstów: Paweł Polit, Patrick Komorowski, Anka Ptaszkowska, Andrzej Przywara
Projekt graficzny: Błażej Pindor
Format: 24 cm x 17 cm
Objętość: 184 strony
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-86905-88-1

SPIS TREŚCI
Paweł Polit, Tykanie zegara słonecznego
Patrick Komorowski, Powinowactwa z wyboru w twórczości Edwarda Krasińskiego i Eustachego Kossakowskiego
Rzeźby zdarzeniowe i fotografie reportażowe, z Anką Ptaszkowską rozmawia Andrzej Przywara
Chronologia

WYSTAWA
Edward Krasiński ABC
10.04-22.05.2008
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Kurator: Andrzej Przywara
Koordynatorka: Renata Zawartka
Informacje główne:
2008
Informacje dodatkowe:
publikacja towarzysząca wystawie