Hans Arp, Sophie Tauber-Arp

„Nie sposób oddzielić Hansa Arpa plastyka od Hansa Arpa poety. Operowanie słowem i formą wypływają u Arpa z jednego źródła. W jego świadomości i sposobie przeżywania świata postrzeganie rzeczy widzialnych przenika się z wewnętrznym zasłuchaniem i kształtowaniem niewidzialnego – języka – w sposób swobodny, zabawowy, rzec by można, roztańczony. Płynność ta znamionująca Arpowskie zespolenie sztuki i literatury, ulega przekształceniom w kolejnych etapach jego twórczości.
Dla Arpa było jasne: «W epoce surrealizmu moje pisma poetyckie i twórczość plastyczna zbliżyły się do siebie najbardziej». Niech to ważne zdanie posłuży nam za punkt wyjścia.
Od roku 1925 Arp regularnie uczestniczył w wystawach surrealistów i publikował liczne dzieła w czasopismach surrealistycznych. W roku 1927 miał swoja pierwszą indywidualna wystawę w Galerie Surréaliste w Paryżu. Katalog opatrzył wstępem nie kto inny, jak sam André Breton. Choć Arp w 1930 roku należał do założycieli, a później członków Cercle et Carré, nie przeszkodziło to jego przyjaciołom-surrealistom zamieścić go w Dictionnaire abrégé du Surréalisme jako «peintre, sculpteur et poéte surréaliste». Ponadto, w nawiązaniu dla tworzonych przez niego organicznych form i «surrealistycznych» reliefów sznurkowych, nadano mu honorowy tytuł «l’anguille des dunes» (nicienia wydm). Jeszcze w 1947 roku Arp zaznaczył swoja obecność w paryskim katalogu wystawy Le Surréalisme en 1947 dwoma reprodukcjami i komentarzem”.
Ch. Lichtenstern, Rozważania o «formach kosmicznych» Arpa

O KSIĄŻCE
rok wydania: 1999
redakcja: Anna Baranowa
ISBN: 83-86905-19-0
liczba stron w książce: 168
format: 29 cm × 23 cm
autorzy tekstów: Hans Arp, Kurt Beck, Siegfried Gohr, Stefan Gronert, Walpurga Krupp, Agnieszka Lulińska, Christa Lichtenstern, Gregor Laschen
opracowanie graficzne: Modulus

SPIS TREŚCI
Kurt Beck, Słowo wstępne Premiera Nadrenii-Palatynatu
Krzysztof Głuchowski, Podziękowania Dyrektora Galerii Bunkier Sztuki
Siegfried Gohr, Wprowadzenie
Stefan Gronert, Sztuka kooperacji. Uwagi na temat znaczenia wspólnych prac Hansa Arpa i innych artystów
Agnieszka Lulińska, Sophie Tauber-Arp, „…a podróż trwa nadal…”
Christa Lichtenstern, Rozważania o „formach kosmicznych” Arpa
Gregor Laschen, Sztuka słów a diagnoza czasu
katalog
Walpurga Krupp, Biografie

WYSTAWA
Hans Arp

Sophie Tauber-Arp
10.04–16.05.1999
kurator: Krzysztof Głuchowski
współpraca: Joanna Christian, Walpurga Krupp
architektura wystawy: Mikołaj Dunikowski, Beata Wielgos-Dunikowska
Informacje główne:
1999
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie