Janek Simon. Gradient

„Strategię twórczą Janka Simona najtrafniej można scharakteryzować określając ją mianem ‹artysty jako kulturowego producenta› (parafrazując słynne zdanie Waltera Benjamina), polega ona bowiem na ciągłym przetwarzaniu, problematyzowaniu, redystrybuowaniu i rekreacji w różnych kontekstach, olbrzymich zasobów wiedzy (jak również aparatów jej produkcji), jakie wytwarza współczesna późnonowoczesna, informacyjna, globalna, usieciowiona kultura (rozwijająca się głównie w oparciu o nowe media komputerowe i telekomunikacyjne). Tego typu strategii Janka Simona sprzyja jego wykształcenie. Artysta ten bowiem nie przechodził formalnego ‹treningu artystycznego› w toku studiów na akademii sztuk pięknych a kształcił się w ‹przetwarzaniu wiedzy› na socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
[Łukasz Ronduda, Artysta jako kulturowy producent. Rzecz o twórczości Janka Simona]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Magdalena Ujma
Autorzy tekstów: Magdalena Ujma, Łukasz Ronduda, Łukasz Gorczyca
Opracowanie graficzne: Rafał Sosin
Objętość: 108 stron
Format: 22 cm x 22 cm
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-86905-76-8

SPIS TREŚCI
Bez racjonalnego klucza – z Jankiem Simonem rozmawia z Magdalena Ujma
Łukasz Ronduda, Artysta jako kulturowy producent. Rzecz o twórczości Janka Simona
Łukasz Gorczyca, Nocna rozmowa Zegarka elektronicznego domowej roboty ze sztuką
Łukasz Gorczyca, Upadek Departamentu „G”
Magdalena Ujma, Nota biograficzna
Marta Lisok, Kalendarium
Bibliografia

WYSTAWA
Janek Simon
Gradient
23.03–22.04.2007
Kuratorka: Magdalena Ujma
Informacje główne:
2007
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie