Jerzy Bereś. Sztuka zgina życie

„Od 1968 roku zaczynają się narastające kłopoty z cenzurą, z otrzymaniem paszportu. Manifestacja w Galerii Foksal ma silny przekaz polityczny, odnoszący się do niepodległości Polski. Wystawa, która powstała w trakcie tej akcji, zostaje natychmiast zamknięta. Będzie się to powtarzało w przyszłości. W tym samym roku Bereś w akcji Chleb malowany czarno komentuje krwawe stłumienie wolnościowych przemian w Czechosłowacji. Rzeźby będą wielokrotnie zdejmowane z wystaw, a zdarzy się i tak, że jedna z nich zostanie z galerii Krzysztofory uprowadzona w tajemnicy przez Służby Bezpieczeństwa. (…) W tym czasie Bereś formułuje oryginalną koncepcję sztuki profetycznej. Głosi ona, że artysta uważnie obserwujący zachodzące zjawiska społeczno-polityczne staje się rodzajem medium, poprzez które rzeczywistość z wyprzedzeniem ujawnia swoje przyszłe stany. Na potwierdzenie tej koncepcji podaje w tekście Dzieło stymulatorem osądu konkretne przykłady swoich prac, które z wyprzedzeniem trafnie diagnozowały przyszłość. Dzisiaj do tej listy można dodać także Przepowiednię I, która z ponad 30-letnim wyprzedzeniem mówiła o niepodległości Polski, choć – jak wspomina Bereś – on sam nie wierzył wtedy, że może się to stać za jego życia. Nikt wtedy nie wierzył, że możliwy jest upadek komunizmu. Jednak nastąpił i w 1989 roku, podczas odtworzenia tej akcji, mógł Bereś napisać na swoim ciele «SPEŁNIA SIĘ»”.
Jerzy Hanusek, Krótka biografia Jerzego Beresia, fragment katalogu

O KSIĄŻCE
redakcja: Maria Anna Potocka
autorzy tekstów: Jerzy Hanusek, Klara Kemp-Welch, Maria Anna Potocka
opracowanie graficzne: Rafał Sosin
objętość: 128 stron
format: 24 cm x 17 cm
rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-86905-79-9

SPIS TREŚCI
Jerzy Hanusek, Krótka biografia Jerzego Beresia
Klara Kemp-Welch, Zrozumieć manifestacje Beresia
Klara Kemp-Welch, Radykalna ekspansja wydarzenia ready-made’u
Maria Anna Potocka, Trójca Jerzego Beresia: sztuka, religia, polityka
Jerzy Hanusek, Katalog akcji Jerzego Beresia 19682007
Maria Anna Potocka, Opisy wybranych manifestacji
Spis ilustracji
Jerzy Hanusek, Jerzy Bereś – wybrana bibliografia przedmiotowa

WYSTAWA
Jerzy Bereś
Sztuka zgina życie
12.0609.09.2007
Galeria Bunkier Sztuki
kuratorka: Maria Anna Potocka
koordynatorka: Renata Zawartka
Informacje główne:
2007
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie