Magiczny Las

To opowieść o mieszkańcach wyjątkowego lasu, nawiedzanego przez nieproszonych gości, wygranej walce ze Zmorami i darze Płynnego Przejścia.

SERIA MAŁEGO KLUBU BUNKRA SZTUKI to cykl książek dla dzieci, powstających w wyniku współpracy zaproszonych autorów i artystów wizualnych. Książki wpisują się w nurt bajek antydyskryminacyjnych, które poprzez oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczą akceptowania własnych niedoskonałości i sugerują, że każdy z nas jest inny, a różnorodność to zaleta, a nie wada. Opowiadanym w książkach historiom towarzyszą ilustracje, których podstawowym celem jest uwrażliwianie estetyczne dzieci już od najmłodszych lat.

Magdalena Stoch (ur. 1984)
Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka warsztatów i bajek antydyskryminacyjnych dla dzieci. Jej zainteresowania badawcze wiążą się ze studiami nad płcią społeczno-kulturową, ujmowaną w kontekście edukacyjnym. Miłośniczka kotów, wolnych weekendów i gór.

Przemek Czepurko (ur. 1978 w Rzeszowie)
Twórca obiektów, wideo, instalacji, projektów site-specific. Malarz i rysownik. Razem z artystką Agatą Biskup realizuje projekty dotyczące przestrzeni publicznej. Działania artysty lokują się na styku dyscyplin, oscylują wokół wątków katastrofy i niepowodzenia rozumianych w kategoriach rytuału.

AUTORKA: Magdalena Stoch, magda.stoch@wp.pl
ILUSTRATOR: Przemek Czepurko
REDAKTORKA SERII: Anna Bargiel
KONSULTACJA MERYTORYCZNA: dr Monika Nęcka
REDAKCJA I KOREKTA: Karolina Więckowska
PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD: Agata Biskup
ISBN: 978-83-62224-11-1
NAKŁAD: 1000 sztuk

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zrealizowano w ramach programu Akademia Orange.

Bajka jest dostępna na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode

Informacje główne:
2011
Informacje dodatkowe:
seria MKBS
autorka: Magdalena Stoch
ilustrator: Przemek Czepurko