MIRAŻ

Materiał do książki został zgromadzony pomiędzy grudniem 2011 a lutym 2012 r. To korespondencja e-mailowa Łukasza Jastrubczaka i Sebastiana Cichockiego – gra między autorami, która przyjęła formę „pojedynku” na obraz i tekst. Fotografie Jastrubczaka powstały podczas podróży artysty po Stanach Zjednoczonych, tekstowe odpowiedzi Sebastiana Cichockiego (traktowane jako „kuratorskie wskazówki i referencje”) pisane były w Polsce, m.in. w oparciu o wczesne eseje Roberta Smithsona. W odpowiedzi na zdjęcie wysłane e-mailem powstawał tekst, który stawał się wskazówką do wykonania kolejnego zdjęcia itd. Autorzy mieli na odpowiedź tylko dwadzieścia cztery godziny.

MIRAŻ. Książka podróżniczo-obyczajowa, składająca się z 50 rozdziałów tekstowych oraz 50 zdjęć, w której opisano przygody grupy artystów uprawiających sztukę nawiązującą do historycznych nurtów przełomu lat 60. i 70., takich jak konceptualizm, minimalizm czy sztuka ziemi; oraz fikcyjnych (zielony konceptualizm czy szkoła Lafayette Hills), pozostających w skomplikowanych relacjach zawodowych i osobistych (np. romantyczny i burzliwy wątek związku J.L. i A.T.Z), spędzających czas na gotowaniu, medytacji, tropieniu śladów twórczości swoich poprzedników, powołujących się przykładowo na mityczną figurę R. (pisarza, rzeźbiarza, autora tekstowych interwencji w krajobrazie), którego teksty stanowią fundament faktograficzny książki obok trudnej do zweryfikowania historii tracącej wzrok autostopowiczki M. i opisu losów rodziny L., którym towarzyszą „antrakty” w postaci fragmentów tekstów utworów muzycznych folk i country oraz instrukcji dzieł sztuki do samodzielnego wykonania, akcentujących wizualne moduły książki, opartych na starannie wyselekcjonowanym wizualnym materiale dowodowym zgromadzonym podczas podróży po Stanach Zjednoczonych zimą 2011 roku, 27 lat po otwarciu wystawy neonowych instalacji w hotelu Chronos & Coatlicue.

Strona internetowa książki >>

O KSIĄŻCE

Tytuł: Miraż
Autorzy: Sebastian Cichocki, Łukasz Jastrubczak
Opracowanie redakcyjne: Piotr Cypryański, Karolina Więckowska
Tłumaczenie fragmentów tekstów na język polski: Agnieszka Jeżyk
Projekt graficzny i skład: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski / Fontarte >>
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-62224-21-0
Wydawca: Galeria Bunkier Sztuki
Dyrektor: Piotr Cypryański

W przygotowaniu tłumaczenie książki na język angielski.

Publikacja jest częścią wystawy Miraż Łukasza Jastrubczaka
6.04–6.05.12
Kuratorzy: Anna Bargiel, Dawid Radziszewski

© Wydawca i autorzy


Informacje główne:
Sebastian Cichocki, Łukasz Jastrubczak