Paweł Książek. Zbiory

„Wierzę w inteligencję widza i możliwość dojścia do tych konkluzji innymi drogami niż droga poznawcza, polegająca na czytaniu, analizowaniu tekstu i komentarza do konkretnej pracy. Wierzę w coś takiego jak intuicja. Przekonałem się, że wielu ludzi odbiera te znaczenia w sposób intuicyjny i – można powiedzieć – zmysłowy. To coś takiego jak przełożenie zmysłów na rozumienie. Ale mimo to zamierzam teraz dodać pewne wyjaśnienia i pokazać dokumentację tych historycznych dzieł sztuki, które zdecydowały o wyborze materiału źródłowego do obrazów. Ujawnię, dlaczego wybrałem z Internetu takie a nie inne zdjęcia. Kiedyś uważałem taki zabieg za niepotrzebny, teraz wydaje mi się przydatny, bo wiem, że inni nie znają źródła moich wyborów”.
[Malarstwo jako narzędzie śledztwa, rozmowa Marii Anny Potockiej z Pawłem Książkiem, fragment katalogu]

O KSIĄŻCE
Redakcja: Beata Nowacka-Kardzis
Autorzy tekstów: Wojciech Szymański, Maria Anna Potocka
Projekt graficzny: Paweł Książek
Objętość: 96 stron
Format: 24×17 cm
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-86905-88-1

SPIS TREŚCI
Wojciech Szymański, Zamiast kalendarium: Archeologia. O zbiorach Pawła Książka
Wojciech Szymański, Zbiory Pawła Książka – patafizyczna perwersja
Malarstwo jako narzędzie śledztwa, rozmowa Marii Anny Potockiej z Pawłem Książkiem

WYSTAWA
Paweł Książek
Zbiory
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
30.05-6.07.2008
Kuratorka: Beata Nowacka-Kardzis
Informacje główne:
2008
Informacje dodatkowe:
katalog towarzyszący wystawie