Węże, sztylety i płatki róży. Polska ilustracja książkowa

Zacznijmy od tego, czym ta książka nie jest.
Nie jest podręcznikiem historii polskiej ilustracji.
Nie jest katalogiem wystawy „Węże, sztylety i płatki róży” pokazywanej w 2016 roku w Bunkrze Sztuki.
Nie jest też wreszcie albumem polskiej ilustracji – bo z konieczności zamieściliśmy prace tylko niektórych twórców.

Czym jest zatem ta książka?
Najprościej byłoby powiedzieć, że to książka o ilustracjach z ilustracjami. Zamiar jej twórców najpełniej oddaje chyba słynne hasło Gustave’a Doré, by „Zilustrować wszystko!”.

Trzon książki stanowią dwustronicowe projekty wybranych artystów i reprodukcje prac klasyków. Towarzyszą im teksty badaczy, w których zadają oni pytania o XXI-wieczną ilustrację książkową i jej status pośród innych sztuk wizualnych.
Publikacja powstała we współpracy ze specjalistami, pasjonatami, a przede wszystkim twórcami ilustracji, którzy opowiedzieli o zmaganiach z tekstem, tradycją i własnym stylem.


Informacje główne:
2016
Informacje dodatkowe:
Publikacja towarzysząca wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Premiera: 16 września
Autorzy esejów: Wojciech Albiński, Sebastian Frąckiewicz, Anita Wincencjusz-Patyna
Wstęp: Anna Bargiel, Jakub Woynarowski
Artyści: Jan Bajtlik, Dominika Bobulska, Katarzyna Bogucka, Tymek Borowski, Bolesław Chromry, Agata Dudek, Grupa Maszin (Daniel Gutowski, Michał Rzecznik, Jacek Świdziński, Mikołaj Tkacz), Marta Ignerska, Tymek Jezierski, Aleksandra Lampart, Aleksandra Niepsuj, Damian Nowak, Agnieszka Piksa, Alicja Pismenko, Bianka Rolando, Magdalena Sawicka, Xavery Deskur Wolski, Jakub Woynarowski, Bartosz Zaskórski, a także reprodukcje prac klasyków: Bohdana Butenki, Edwarda Krasińskiego, Adama Macedońskiego, Stefana Pappa oraz Franciszki i Stefana Themersonów
Redakcja merytoryczna: Anna Bargiel, Jakub Woynarowski
Redakcja, korekta oraz koordynacja wydawnicza: Anna Żołnik
Projekt graficzny i skład: Agata Biskup
ISBN: ISBN: 978-83-62224-54-8
Wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Nakład: 500
Kraków 2016