LESZEK SOBOCKI – KATALOG WYSTAWY


Polsko-angielska publikacja, wydana w związku z indywidualną wystawą artysty Portrety krakowian
w Bunkrze Sztuki, jest pogłębionym studium twórczości Leszka Sobockiego.

Książka zawiera esej autorstwa dr Marii Anny Potockiej, w którym dyrektorka Galerii analizuje
psychologiczne aspekty sztuki portretowej Sobockiego. Według Potockiej wizerunki osób, z którymi
malarza łączy duchowe, artystyczne bądź intelektualne pokrewieństwo, składają się na jego
holistyczny autoportret. W katalogu znajduje się również wiersz Ryszarda Krynickiego zadedykowany
Leszkowi Sobockiemu.

Drugą część wydawnictwa zawiera opatrzony odautorskim komentarzem zbiór reprodukcji dzieł oraz dokumentację wystawy Portrety krakowian, która odbyła się na przełomie 2021 i 2022 roku w Bunkrze
Sztuki.

Aneks do katalogu stanowi obszerne, autoryzowane kalendarium życia i twórczości Leszka Sobockiego.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Leszek Sobocki (ur. 1934)
Artysta wizualny i pisarz. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, asamblaż. Studiował grafikę
i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1959 roku w pracowni Wacława Taranczewskiego). Współzałożyciel i członek Grupy Wprost. Uczestnik ruchu kultury niezależnej.
Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Moderna Museet w Sztokholmie, galerii Albertina
w Wiedniu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje czy polskich muzeach narodowych.

Okładka: Leszek Sobocki, Tęczowy, 2021, olej / płótno, 90 × 70 cm, courtesy L. Sobocki, fot. R. Sosin