Beata Stankiewicz. Natural Born Artists


Weekend finisażowy – 4–5 marca:

Warsztaty plastyczne z Beatą Stankiewicz

Oprowadzanie finisażowe z Beatą Stankiewicz

Beata Stankiewicz to urodzona malarka. Na tym polu spełnia się najlepiej i czuje się naprawdę szczęśliwa. Jej sztuka nie kończy się na wybitnych zdolnościach malarskich. To, co w niej
najważniejsze, to idea i analiza. Przede wszystkim fascynuje ją napięcie między obecnością
a nieobecnością człowieka, między istnieniem a nieistnieniem. Rozważa to dogłębnie.
Każdy z tematów zamyka się w dużym cyklu obrazów odnoszących się symbolicznie do wnętrz mieszkalnych i pracowni artystów. W niektórych obrazach człowiek jest dotkliwie nieobecny,
w innych nachalnie obecny. Interpretacje antropologiczne Beaty Stankiewicz mają szeroką skalę
i są dogłębnie poruszające.

Jej obrazy spełniają warunki, jakie stawiamy dobrej sztuce. Są w nich i światopogląd, i doskonałe rzemiosło. Są w nich pasja artysty i wnikliwość namysłu. U Beaty Stankiewicz idea spotyka się z ręką,
a wszystko to zostaje wyrażone w złotym medium sztuki, jakim jest malarstwo.

Na wystawie pokażemy następujące cykle prac: Puste pokoje (2012–2022), Dom pracy twórczej (2017–2022), Miejsce pracy (2017–2022) oraz Dawni mistrzowie (2022).


Beata Stankiewicz
(ur. 1973) – uprawia malarstwo, fotografię, tworzy wideo. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1998 roku w pracowni Józefa Lucjana Ząbkowskiego). Artystka pracuje cyklami, tworząc najczęściej wielkoformatowe, hiperrealistyczne przedstawienia wycinków rzeczywistości – wizerunki drzew czy wnętrz mieszkalnych (najczęściej pracowni artystycznych, wirydarzy czy klasztornych cel). Zajmuje się również malarstwem
portretowym, w którym najistotniejszą rolę odgrywają światło i kolor. Od 2005 roku wraz z mężem prowadzi w swoim domu niekomercyjną galerię sztuki – mieszkanie23.

Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Bunkra Sztuki i MOCAK-u.

Beata Stankiewicz, De Staël, z cyklu Dawni mistrzowie, 2022, olej / płótno, 90 × 60 cm,
kolekcja prywatna, fot. R. Sosin

 

Patron wystawy

 

 

Partner wystawy

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

 

 

 

Wsparcie