Budżet Obywatelski Małopolska 2021 – głosowanie

Rozpoczyna się etap 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowanie. Oddawać głosy można od 14 maja do 14 czerwca 2021 r. Projekty, które spośród ponad 230 zgłoszonych inicjatyw zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kolejnym roku.

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat ma 1 głos, który może oddać na jedno zadanie zgłoszone w ramach swojego subregionu. Swój głos można oddać przez Internet, na stronie www.bo.malopolska.pl lub pobrać formularz, który można odesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego, jednej z jego zamiejscowych agend lub wrzucić do jednej z urn (ich lokalizacje można znaleźć na wyżej podanej stronie internetowej).