Strategia rozwoju Galerii Bunkier Sztuki

Strategia Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki jest dokumentem, który opisuje istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji. W diagnozowanie instytucji oraz proponowanie kierunków jej rozwoju zaangażowany był Zespół instytucji, Dyrekcja oraz Współpracownicy Galerii. Formułowanie Strategii Rozwoju poprzedziło pięć sesji warsztatowych z udziałem Zespołu poświęconych analizie możliwości oraz ograniczeń w działaniu instytucji.

 

Pełen tekst Strategii

 

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.