Będzie się Dzieło! Kolekcja 2013


Kolekcja 2013:

Elektro Moon Vision (Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Lang), Re-kreacja, mapping interaktywny >>

Maurycy Gomulicki, Bestia, obiekt zewnętrzny >>

Grupa Strupek (Irena Kalicka, Aleksandra Lewandowska, Mateusz Okoński, Marta Sala), Rakieta, spektakl wizualny oraz instalacja >>

Justyna Gruszczyk, Oddech, instalacja zapachowa >>

Michał Frydrych, Powrót do przyszłości, rzeźba językowa >>

Mariusz Libel, Antysemantyzm, cykl murali >>

Mikołaj Małek, Bez tytułu, cykl obrazów >>

Grzegorz Mart, Obrazy filmowe – Łukasz Jastrubczak, Need for Speed, performans, obraz olejny, film wideo >>

Bartosz Mucha, Tetris House, obiekt zewnętrzny >>

Wojciech Puś, Cinema, instalacja filmowa >>

Urszula Tarasiewicz, Kasa z widokiem, instalacja fotograficzna >>

Aleksandra Waliszewska, Bez tytułu, instalacja przestrzenna >>

Jakub Woynarowski, Outopos, diagram wirtualny >>

Anna Zaradny, BRUITBRUT, obiekt multimedialny >>

W 2013 roku zbiory Bunkra wzbogaciły się o prace związane z przestrzenią, historią i specyfiką działania Galerii, które równocześnie zachęcają do  pogłębienia kontaktu z dziełem, czy to w sferze rzeczywistej, czy wyobraźni. Niektóre z nich odwołują się do przeszłości, niektóre do teraźniejszości Bunkra, inne do jego usytuowania w przestrzeni miejskiej. Część bazuje na współpracy twórców z Zespołem i Obsługą Galerii.

Prezentowana w Bunkrze wystawa Będzie się Dzieło! Kolekcja 2013 stanowi podsumowanie tegorocznego programu rozbudowy Kolekcji. Do istniejących już w przestrzeni Galerii prac Aleksandry Waliszewskiej, Urszuli Tarasiewicz, Michała Frydrycha, Bartosza Muchy czy Mariusza Libla dołączą cztery nowe dzieła, rozwijające się w salach wystawienniczych Bunkra –  cykl prac malarskich Mikołaja Małka,  instalacja filmowa Wojciecha Pusia, obiekt Anny Zaradny oraz interaktywny mapping grupy Elektro Moon Vision.

Będzie to również okazja do przypomnienia sobie działań o efemerycznym charakterze, takich jak instalacja zapachowa Justyny Gruszczyk (odtworzona według instrukcji artystki) czy performans Grzegorza Marta i spektakl wizualny Grupy Strupek (w postaci rejestracji wideo) oraz do dalszego działania z pierwszą wirtualną pracą w Kolekcji, czyli interaktywnym diagramem Jakuba Woynarowskiego. Po niezbędnej rekonwalescencji do wnętrza Galerii powróciła również  Bestia Maurycego Gomulickiego – praca, która od początku swej ekspozycji przed Bunkrem wzbudziła największą chęć interakcji ze sztuką współczesną wśród najróżniejszych grup widzów.

Wydarzenia towarzyszące:

MISJA: BUNKIER/BĘDZIE SIĘ DZIEŁO! KONFERENCJA PRASOWA
19.11.2013 (wtorek), godz. 13
Prezentacja Misji oraz Strategii Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki na lata 2014–2019.
więcej>>

DWUGŁOS O KOLEKCJI
21.11.2013 (czwartek), godz. 18
Rozmowa z prezesem sekcji polskiej AICA – Andrzejem Szczerskim, na temat kolekcjonowania sztuki przez instytucje kultury.
więcej>>

O PERCEPCJI
23.11.2013 (sobota), godz. 12
Sprawdzian Mikołaja Małka. Komentarz do pokazu prac.
więcej>>

KOLEKCJA Z KURATOREM
26.11.2013 (wtorek), godz. 18
Jakie znaczenie ma dla Bunkra Kolekcja? Na czym polega jej specyfika? Dlaczego stawiamy na eksperyment? Oprowadzanie po wystawie.
więcej>>

BEZ TYTUŁU. PRZEWODNIK PO KOLEKCJI
28.11.2013 (czwartek), godz. 18
Nietypowy i momentami oderwany od rzeczywistości dialog z Janem Kowalewiczem (czy jak kto woli Romanem Boryczko) poprowadzi Andrzej Serafin.
więcej>>

KONCERT SOLO
01.12.2013 (niedziela), godz. 18W ramach finisażu wystawy Będzie się Dzieło! Kolekcja 2013  zapraszamy na solowy koncert Anny Zaradny, artystki sztuk wizualnych, saksofonistki, improwizatorki i kompozytorki, a równocześnie autorki jednej z prac do Kolekcji Bunkra Sztuki.
więcej>>

W ramach Będzie się Dzieło!