Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych


Znak to jeden z podstawowych elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory i graficzne skróty są jak sylaby czy litery graficznego systemu językowego, w którym niczym w soczewce skupia się historia danego społeczeństwa bądź kraju. Od końca lat 60. ubiegłego wieku w Polsce nie powstała żadna wystawa ani publikacja podejmująca próbę całościowego pokazania historii znaków graficznych oraz identyfikacji wizualnych.

Na nadrabiającej ten brak wystawie zaprezentowane zostaną przekrojowo polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej. Ekspozycja przypomni projekty z lat 1945–1969, przybliży historię polskiej grafiki użytkowej, a także pozwoli skonfrontować dokonania nestorów projektowania z najnowszymi pracami z dziedziny projektowania graficznego.

Pierwsza część ekspozycji jest odtworzeniem legendarnej Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych z 1969 roku. Na wystawie odbywającej się w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie pokazano wówczas 335 projektów wybranych przez Komisję Kwalifikacyjną z nadesłanych zgłoszeń: m.in. znak Pekao, Mody Polskiej, CPN-u, Unitry, Domu Handlowego „Telimena” czy inne dziś ikoniczne znaki graficzne takich twórców jak Ryszard Bojar, Roman Duszek, Jan Hollender, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka i Leon Urbański.

Druga część ekspozycji przedstawi 335 najnowszych znaków powstałych w latach 2000–2015, a wybranych przez radę konsultantów i komisarzy wystawy (Ryszarda Bojara, Martę Gawin, Viktoriyę Grabowską, Michała Łojewskiego, Katarzynę Roj, Kubę Sowińskiego, Marcina Wolnego oraz Patryka Hardzieja i Rene Wawrzkiewicza) spośród 3000 nadesłanych projektów.

Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych była dotychczas pokazywana w Centrum Designu w Gdyni, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Galerii BWA Dizajn we Wrocławiu, w Zamku Cieszyn oraz w Institute of Design w Kielcach.

Więcej informacji na stronie owzg.pl.

Główni partnerzy projektu: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Dizajn BWA Wrocław, Centrum Designu Gdynia, Oldschool Logo, Design-Crit

Patroni medialni Galerii: „Fragile. Pismo kulturalne”, „Le Monde diplomatique”, Local Life, Off Radio Kraków, O.pl, Radio Kraków

 

projekt: Agata Biskup

projekt: Agata Biskup