Odzyskiwanie przeszłości, wyobrażanie siebie. Twórczość Deimantasa Narkeviciusa

Litewski artysta wizualny Deimantas Narkevicius (1964) zaczął tworzyć filmy na początku lat 90. XX wieku. Analizuje w nich powikłane relacje między pamięcią jednostkową a zbiorową i dokonuje reinterpretacji wydarzeń przy zastosowaniu różnych technik i zabiegów formalnych, by zdekonstruować dominujące narracje o przeszłości. Korzysta z materiałów archiwalnych, historii mówionych, mikrohistorii, rekonstrukcji, powtórzeń oraz znalezionych materiałów wizualnych i tworzy z nich hybrydyczne gatunki: tekstualno-filmowe pamiętniki czy artystyczne dokumenty.

O prowadzącej:
JUSTĖ JONUTYTĖ – historyczka sztuki, kuratorka i krytyczka. Obecnie prowadzi wileńskie centrum sztuki i edukacji Rupert (rupert.lt/en/). Kuratorowała m.in. wystawy: Dora Garcia: The Jerusalem of Europe (Rupert, Wilno, 2013), Lia Perjovschi: Knowledge Museum Kit & Dan Perjovschi: Time Specific (tamże, 2014). Wraz z Pauliusem Petraitisem jest współredaktorką katalogu Like There’s No Tomorrow: Young Lithuanian Photography (Wilno 2013).

 

We współpracy z LUX, London

 

 

 

kalendarium kolejnych wydarzeń

28.11.2017
Artystyczne przetwarzanie przeszłości i teraźniejszości – odwaga działania
Yael Bartana, JRMiP (2012)
, 100 min
Pokaz fragmentów dokumentacji i rozmowa: Roma Sendyka, Sebastian Cichocki

12.12.2017 (wtorek), godz. 18
Rozmowa z artystką: Gabriela Sułkowska
140 min

Wydarzenie w ramach projektu Trauma & Revival

Organizator projektu: Palais des Beaux-Arts (BOZAR)

Partnerzy: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Kraków), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe), Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella), Uniwersytet Jyväskylä, kim? Contemporary Art Centre (Ryga)

Partnerzy zrzeszeni: Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina (Moskwa), Galeria Trietiakowska (Moskwa), Galeria ROSIZO (Moskwa), Austriackie Forum Kultury / Ambasada Austrii w Moskwie

Współpraca: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

 

Przy wsparciu Programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej

 

 

 

 

 
Informacje główne
14.11.2017 (wtorek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Trauma & Revival. Wyobrażanie sobie przyszłych przeszłości / mierzenie się z historią
Pokazy filmów
III edycja
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a, Kraków
Kuratorka: Katarzyna Bojarska (we współpracy z Iwoną Kurz)
Prezentacja filmów i rozmowa z artystą: Justė Jonutytė i Katarzyna Bojarska
120 min

15 November
Wednesday

Wszystkie wydarzenia
dostępne tego dnia