BIO::FLOW | Biologiczna ekopunktura miasta: od etnobiologii do hortiterapii

Cykl pięciu spotkań skupionych wokół odkrywania obecności roślin w życiu współczesnych mieszkańców miast. Etnobotanika i etnobiologia, nowe ogrodnictwo, ekodesign, hortiterapia, sposoby komunikowania się roślin i bioart… to tematy cyklu pokazów, dyskusji i wiosennych prac w otoczeniu Bunkra.

Autorem cyklu i prowadzącym spotkania jest Marek Styczyński – leśnik, ekspert ochrony przyrody, muzyk i autor książek, m.in. wprowadzenia do etnobotaniki Karpat i Bałkanów pt. Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów. W spotkaniach wezmą udział zaproszeni goście specjalni.

BIO::FLOW #1

28.01.2014 (wtorek), godz. 18

Miejsce: sala audiowizualna

Florofony albo o tym, jak zwierzęta i rośliny uczą nas muzyki i komunikacji

Pierwsze, styczniowe spotkanie przyniesie kilka przykładów tego, jak rośliny i zwierzęta uczą ludzi budowania instrumentów muzycznych, komunikowania się roślin, fitomuzyki i florofonów. Mottem tego spotkania jest teza Juliana Antonisza: „Rośliny są starą, sprytną, karmiącą się światłem słonecznym cywilizacją fotonową”.

Spotkanie poprowadzi Marek Styczyński, a gościem specjalnym będzie dr Anna Nacher.
Informacje główne
28.01.2014 (wtorek), godz. 18

29 stycznia
środa