BIO::FLOW II, czyli sztuka, ekologia i etnobotanika

Czterodniowe seminarium wyjazdowe skierowane do artystów, animatorów i edukatorów kultury, organizowane we współpracy z Biotopem Lechnica i Fundacją Pracownia Edukacji Żywej odbędzie się w otoczeniu Pienin i Zamagurza. Kulturowe i przyrodnicze bogactwo tego regionu będzie stanowić kontekst dla  nietypowej formuły seminaryjnej, łączącej elementy praktyczne z możliwością ich bezpośredniej ewaluacji w naturalnym środowisku. Celem spotkania specjalistów z dziedziny ekologii i etnobotaniki oraz przedstawicieli kadr kultury jest wypracowanie modelu praktyk artystycznych i animacyjnych, realizowanych na pograniczu sztuki, ekologii i etnobotaniki i biorących pod uwagę lokalny kontekst działań.

Program seminarium obejmować będzie trzy przeplatające się bloki tematyczne:

1. Kontekst lokalny

Kontekst miejsca: spotkanie o historii i mieszkańcach wsi Lechnica z udziałem jej włodarzy
Prezentacja projektu Biotopu Lechnica, czyli kultura respektująca bioregionalizm
Prowadzenie: dr Anna Nacher, Marek Styczyński
Czerwony Klasztor jako tradycyjny ośrodek wiedzy w aktualnych kontekstach kultury
Prowadzenie: dr Anna Nacher, Marek Styczyński

2. Kultura i natura

Etnobotanika w praktyce. Spacer śladem pienińskiej kultury i natury
Prowadzenie: dr Anna Nacher,  Marek Styczyński

Pracownia Edukacji Żywej. Warsztaty przyrodniczo-rozwojowe

Prowadzenie: dr Maja Głowacka, dr Bogdan Ogrodnik

3. Sztuka i przyroda

Artysta w pejzażu. Subiektywny przegląd praktyk artystycznych inspirowanych przyrodą.
Prowadzenie: Anna Lebensztejn
„Nieużytki sztuki”. Prezentacja i dyskusja o projekcie
Prowadzenie: Elżbieta Jabłońska
Efekt styku. Warsztaty fotografii organicznej
Prowadzenie: Bogdan Kiwak , Marek Styczyński
Sztuka pogranicza. O działaniach artystycznych i animacyjnych na obszarze Karpat
Prowadzenie: Mirka Polańska oraz animatorzy ze Stowarzyszenia Stanica

Galeria zapewnia uczestnikom nocleg na czas trwania seminarium. Dla osób zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie transportu z Krakowa do miejsca realizacji wydarzenia.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (15), prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: lebensztejn@bunkier.art.pl do dnia 24 czerwca 2015 roku.

 

Partnerzy: Biotop Lechnica, Fundacja Pracownia Edukacji Żywej


Informacje główne
2–5.07.2015 (czwartek–niedziela)
Informacje dodatkowe
Kuratorzy: Anna Lebensztejn, Marek Styczyński
Miejsce: Pieniński Park Narodowy
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

06 lipca
poniedziałek