BIO::FLOW II. W kierunku uprawy sztuki?

Przygotowany przez Trio Organiczne pokaz slajdów fotografii organicznej i koncert muzyki symbiotycznej w wykonaniu zespołu Karpaty Magiczne towarzyszyć będzie podsumowaniu toczącego się od dwóch lat projektu „BIO::FLOW” i rozmowie na temat alternatywnych form uprawiania sztuki. Przy realizacji projektu współpracuje Anna Nacher.

W XVIII-wiecznej Europie ogrodnictwo uchodziło za dziedzinę sztuki równą malarstwu i poezji. Angielski pisarz Horacy Walpole, sam będący właścicielem wspaniałego ogrodu w rezydencji Strawberry Hill, nazywał je wręcz „trzema siostrami” czy „trzema nowymi Gracjami, które ozdabiają Naturę”. Z biegiem czasu utraciło ono pozycję równorzędną w stosunku do innych sztuk, zaś dla większości twórców XX-wiecznych wcale nie stanowiło już medium artystycznej wypowiedzi. Wyjątkiem na tym polu może być land art, gdyż, jak wskazuje badaczka tematu Stephanie Ross, pomiędzy ogrodnictwem a sztuką ziemi zaobserwować można szereg analogii: począwszy od chęci przekształcania naturalnego krajobrazu, po ideologiczne i symboliczne znaczenie tego rodzaju transformacji oraz podobieństwo pełnionych funkcji.

Na przestrzeni minionych kilku lat bezpośrednie działania z przyrodą coraz częściej bywały przedmiotem wystąpień tak aktywistycznych, jak i artystycznych. W Galerii Bunkier Sztuki – począwszy od 2014 roku – realizowany jest wieloletni projekt „BIO::FLOW” dryfujący pomiędzy zagadnieniami wywodzącymi się z etnobotaniki, ekologii i sztuki, który obserwuje zachodzące pomiędzy nimi interferencje i poszukuje nowych metod uprawiania kultury.

 

Wydarzenie podsumowujące projekt wpisuje się w jego pozaakademicki, ukierunkowany na bezpośrednie doświadczenie i swobodną wymianę idei charakter. Ten sposób działania i myślenia doskonale sprawdził się podczas ubiegłorocznego cyklu warsztatów uwieńczonych stworzeniem wraz z uczestnikami ogrodu wokół Bunkra. Podobne metody zastosowane zostały także w trakcie wyjazdowego seminarium w lipcu 2015 roku, w ramach którego grupa artystów, kuratorów i animatorów eksplorowała dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego. Rozmowie kuratorów – Anny Lebensztejn, Anny Nacher i Marka Styczyńskiego – o inspiracjach czerpanych ze spotkań, wypracowanych metodach i przemyśleniach towarzyszyć będzie niezwykła oprawa wizualna przygotowana przez Trio Organiczne (Bogdan Kiwak, Marcin Sarota, Marek Styczyński) oraz koncert muzyki symbiotycznej w wykonaniu zespołu Karpaty Magiczne, będący równocześnie krakowską premierą płyty „Biotop”.

 

Marek Styczyński (1956) – leśnik, ekspert ochrony przyrody i muzyk. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, m.in. wprowadzenia do etnobotaniki Karpat i Bałkanów pt. „Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów” (2012). Członek zespołu Karpaty Magiczne. Prowadzi bloga etnobotanicznie.pl.

Anna Nacher (1971) – kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej i przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi. Aktualnie adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach z Zakresu Gender. Autorka publikacji „Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji” (2008) i „Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów” (2012) oraz licznych artykułów, m.in. w „Czasie Kultury”, „Fragile”, „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie kulturoznawczym”. Członkini zespołu Karpaty Magiczne.

Zespół Karpaty Magiczne w składzie: Małgorzata Tekiel (gitara basowa), Jan Kubek (tabla), Marek Styczyński (instrumenty dęte z Azji i Europy, syntezator Moog), Anna Nacher (głos, gitary, tampury).


Informacje główne
9.12.2015 (środa), godz. 19
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące projektowi „BIO::FLOW II”
Kuratorzy: Anna Lebensztejn, Marek Styczyński
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 grudnia
czwartek