Marcin Doktor Polak i Marcin Szafrański zapraszają na wzniesienie przemyślnej budowli w celu jej rozmyślnego zamieszkania zwieńczonego umyślną rozbiórką przy użyciu młotów.

Budować, mieszkać, myśleć! to działanie filozoficzne (1), społeczne (2) i parodystyczne (3).

1. Pomysł na akcję wziął się z potrzeby dosłownego potraktowania idei zawartych w filozofii Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Jacquesa Derridy. Tytuł słynnego eseju Heideggera (Budować, mieszkać, myśleć) potraktowaliśmy jako instrukcję budowlaną. Wynikiem podążania za instrukcją będzie wzniesienie pokoju-celi do myślenia. Pokój-cela zostanie następnie poddany ekspresyjnej rozbiórce dokładnie w 224 rocznicę zburzenia Bastylii. Bezpośrednią inspiracją rozbiórki jest tytuł jednej z książek Nietzschego (Zmierzch Bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem). Porozbiórkowy gruz  zostanie następnie poddany dekonstrukcji. Usypiemy z niego nowy obiekt, postbudowlany kopiec.

2. Akcję dedykujemy wszystkim tym, których domy zostały zburzone.

3. Akcję wykonają prawdziwi mężczyźni, czyli organizmy żywe, które płodzą synów, sadzą drzewa, i – co w niniejszym kontekście najważniejsze – budują domy.

Pragniemy także podkreślić, że powyższe działanie jest efektem wieloletnich przygotowań i wytrwałego zgłębiania technik murarskich. Gdybyśmy mieli określić tę akcję jednym słowem, byłoby to słowo: rzetelność.

          

Miejsce: Przestrzeń Otwarta

W ramach projektu Wymiary utopii
Informacje główne
12–14.07.2013 (od piątku do niedzieli)
Informacje dodatkowe
W ramach projektu Wymiary utopii

15 lipca
poniedziałek