Spotkanie przełożone na czerwiec 2012! Szczegóły wkrótce!!!

 

Czy kobieta może być architektem? Architektura wykluczona, czyli o architektce i architekturze krakowskiego Bunkra Sztuki oraz innych (nieznanych) polskich projektantkach.

Bunkier Sztuki, schody, fot. M. Leśniakowska

Wykład prof. ndzw. dr hab. Marty Leśniakowskiej (Instytut Sztuki PAN, UPJP2) promujący książkę Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku. W spotkaniu udział weźmie także redaktorka publikacji – dr Ewa Toniak (Gender Studies IBL PAN).

 

Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku, red. dr Ewa Toniak, Neriton 2010.

Tom pokonferencyjny omawiający wieloaspektową twórczość kobiet-artystek w okresie odwilży oraz ich miejsce i znaczenie w dyskursie nowoczesności. Stanowi próbę zrewidowania obowiązującego kanonu sztuki nowoczesnej i przywrócenia twórczej obecności kobiet w głównych nurtach sztuki lat 60.

 

Ewa Toniak, dr nauk humanistycznych, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka. Zajmuje się sztuką współczesną w perspektywie gender, reprezentacjami męskości w sztuce XIX i XX w., problematyką pamięci w przestrzeni publicznej i obecnością w historii kobiet. Autorka książki Olbrzymki. Kobiety i socrealizm (Ha!art 2008, 2009). Współautorka – wraz z zespołem prof. Marii Janion – wystawy Polka. Medium-cień-wyobrażenie (CSW, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005), a także projektu Miejsce kobiet w polskiej literaturze, ideach i wyobraźni XIX i XX wieku (2004). Kuratorka wystaw Moore and Auschwitz w Tate Britain (2010) i Trzy kobiety: Maria Pinińska-Bereś, Natalia Lach-Lachowicz, Ewa Partum w Zachęcie (2011). Redaktorka naukowa tomu Kobiety i sztuka około 1960 roku (Neriton, 2010). Wykłada na Gender studies przy ISNS UW i IBL PAN i w Collegium Civitas.

 

Marta Leśniakowska, historyczka sztuki, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Sztuki Nowoczesnej. Opublikowała wiele artykułów dotyczących sztuki współczesnej, m.in. w czasopismach: „Architektura”, „Arché” (1992-99 w zespole red.), „Fotografia”, „Kultura”, „Obscura” (1983-87 w red.), „Odra”, „Sztuka” (1981 w red.), „Znak”, „Biuletyn Historii Sztuki”, „Rocznik Historii Sztuki”, „Nowe Książki”. Autorka dziesięciu książek, w tym serii wydawniczej „Architektura w Warszawie”.
Informacje główne
Spotkanie przełożone na czerwiec 2012! Szczegóły wkrótce!!!

27 listopada
środa