Spotkanie autorskie wokół książki Marty Kosińskiej Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej.

Marta Kosińska w książce Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej opowiada z ogromnym zaangażowaniem i pasją badawczą o praktykach artystycznych, które ukonstytuowały amerykańską awangardę filmową. Autorka proponuje interdyscyplinarne spojrzenie na tę ukształtowaną po II wojnie światowej formację artystyczną, ukazywane przez nią problemy i tematy przecinają bowiem obszary zainteresowania kulturoznawstwa, filozofii, historii sztuki i filmu. W sposób krytyczny, ale i z niezwykłą erudycją opisuje postaci, zdarzenia, filmy, instytucje, które kształtują historię filmowej awangardy. Odsłania związki i opozycje, w jakich funkcjonowało to środowisko artystyczne, przedstawia też sposoby, poprzez które konstruowano zróżnicowaną wspólnotę, dla której punktem odniesienia mogła być Wielka Awangarda. Marta Kosińska błyskotliwie analizuje koncepcje i wysiłki twórcze tego środowiska, kieruje także uwagę na szereg zjawisk, mogących stanowić pole intertekstualnych odwołań dla współczesnej sztuki, nie tylko filmowej. Ciało filmu to lektura, która nie tylko pozwoli zdobyć bogatą wiedzę o twórczości teoretycznej i artystycznej takich postaci jak Maya Deren, Jonas Mekas czy Stan Brakhage – to także interesująca, wnikliwa i oryginalna propozycja przyjrzenia się powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej – z uwzględnieniem szerokich kontekstów społecznych oraz z wyczuleniem na czasem wieloznaczne relacje filmu artystycznego z innymi praktykami kultury.

Marta Kosińska. Adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią komunikacji, badaniem nowych mediów, animacją kultury oraz historią kultury, w szczególności filmowej i artystycznej. Tłumaczka, krytyczka sztuki. Publikowała, między innymi w „Obiegu”, „Kulturze Współczesnej”, „Gazecie Malarzy i Poetów”, „Człowieku i Społeczeństwie”. Prowadziła cykl autorskich wykładów poświęconych awangardzie filmowej „Medialne transpozycje” w 2011 roku w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu.
Informacje główne
14.11.2012 (środa), godz. 18

14 listopada
środa