Czytanie instytucji na głosy. Spotkanie z tekstem WIR SPIELEN (WE PLAY)

„Czytanie instytucji na głosy. Spotkanie z tekstem WIR SPIELEN (WE PLAY)” to propozycja zmierzenia się z wymiarem wspólnotowym instytucji. Punktem wyjścia spotkania jest fragment sztuki „WIR SPIELEN (WE PLAY)”, stworzonej przez grupę roboczą berlińskiej instytucji-kolektywu, neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK). Inaczej niż w większości towarzystw sztuk w Niemczech, nGbK zrównuje w swoim statucie wszystkich członków, nie dzieląc ich na członków rzeczywistych (mających wpływ na program) i na pozostałych (wspierających). Każdy członek towarzystwa w czasie walnego zgromadzenia oddając swój głos na konkretny projekt, kształtuje program instytucji. Może też w ramach powołanej grupy roboczej, składającej się z co najmniej pięciu osób, złożyć taką propozycję i poddać ją pod głosowanie. Warunkiem realizacji programu w nGbK jest zawsze działanie wspólne. WE PLAY jest właśnie taką grupą roboczą, zawiązaną w 2013 roku. Inspirując się strukturą wiersza-poematu Mary Ellen Solt z 1968 roku „THE PEOPLEMOVER – a demontration poem”, WIR SPIELEN (WE PLAY) stworzył w czasie pięciu sesji tekst bazujący na kolażu wypowiedzi i zdarzeń, oddający różnorodny wymiar słowa „my”, także w kontekście samego nGbK. Opierając się na przebiegu zgromadzenia członków neue Gesellschaft, dyskusji wokół jej struktury, ale i sposobów samoorganizacji czy zależności finansowych, „WIR SPIELEN (WE PLAY)” tworzy wnikliwe studium, w którym kolażowa metoda pracy nad tekstem wydobywa niejednoznaczny wymiar praktykowania instytucji i jej wspólnotowego oblicza. W czasie spotkania z tekstem „WIR SPIELEN (WE PLAY)”, czytając go i wykonując zarazem, będziemy prowadzić dyskusję na różne głosy.

Zapraszamy na wspólne czytanie!

WIR SPIELEN (WE PLAY): Freja Bäckman, Merja Hannikainen, Annika Högner, Vappu Jalonen, Bogg Johanna Karlsson, Clara López Menendez (grupa robocza nGbK)

Publikacja „WIR SPIELEN (WE PLAY)” otrzymała w 2014 roku nagrodę „Most Beautiful Swiss Book”.


Informacje główne
2.07.2015 (czwartek), godz. 18
Informacje dodatkowe
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: Sala Audiowizualna
Wstęp bezpłatny
Spotkanie w języku angielskim
Partner projektu: fundacja kurz

13 lipca
poniedziałek