Debata socjologiczna: wieś w mieście

Tytułowa „wieś w mieście” rozumiana jako „sielska przestrzeń” stała się hasłem nośnym i komercyjnie wydajnym. Reklamują się nią osiedla deweloperskie oferujące pewną wersję rzeczywistości, w której obowiązują inne (w domyśle lepsze) prawa, a życie płynie wolniejszym rytmem. Jednak wieś w mieście to nie tylko wyobrażenie, to fakt – po wojnie w Polsce migracja do miast odbyła się na olbrzymią skalę, nie tylko odbudowa kraju, rozwój przemysłu, ale także możliwość zajęcia miejsc „opuszczonych” przez ofiary wojny i holocaustu. Dyskusja dotyczyć będzie z jednej strony zagadnień przenikania się miasta i wsi, przestrzeni wiejskiej „zjadanej” przez nowe osiedla, z drugiej strony różnic w postrzeganiu przestrzeni – jej zalet i wad – w zależności od klas społecznych i miejsca zamieszkania. Będzie także spojrzeniem na społeczną historię Polski – chłopskie pochodzenia ma, wbrew wytwarzanym narracjom, większość społeczeństwa. Przemiana wsi w miasto będzie także punktem wyjścia do polemiki z mitem polskiej modernizacji, w którym utarło się upatrywać siły modernizacyjne w tym co miejskie.

Moderacja: Bogna Świątkowska

Paneliści: Piotr Bujas, Maciej Gdula, Joanna Kusiak, Andrzej Leder, Przemysław Sadura

Więcej informacji >>

 
Informacje główne
30.09.2015 (środa), godz. 17
Informacje dodatkowe
W ramach 7. Grolsch ArtBoom Festival w Krakowie
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny

12 października
poniedziałek