Pokaz filmów wyróżnionych na I Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Filmów Animowanych Halo Echo, realizowany w ramach Śniadania w Małym Kinie. Halo Echo jest autorskim projektem ogólnopolskiego forum prezentacji i wspierania dziecięcej twórczości filmowej, zainicjowanym przez Anielę Lubieniecką i Agnieszkę Krajewską. To przedsięwzięcie jest również próbą uporządkowania sporej części dorobku polskiej animacji filmowej. W trakcie pokazu zaprezentujemy najlepsze filmy tworzone przez dzieci.

W ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki.

Pokaz zorganizowany w ramach zadania Otwarta Przestrzeń Sztuki. Edukacja kulturalna w Bunkrze.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje główne
9.06.2012 (sobota), godz. 11
Informacje dodatkowe
W ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki.

13 czerwca
środa